- Det viktige er at dine meninger vil telle. De blir ikke lagt i en skuff, men er en viktig del av arbeidet med Flatanger kommunes plan for framtida, skriver plan- og prosjektleder Hilde Tyldum Stordahl i denne kronikken.
DEBATT

Hva er viktig for deg?

Hva er viktig for deg for at Flatanger skal være et godt sted å være de neste 10-15 årene? Både på fritid og jobb, som frisk og syk, i skole og hjemme, på vei og i naturen. Alle ting som er viktig for deg og dine, er viktig for den planen kommunen skal lage nå.


KRONIKK:
Dette er en kronikk som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Planen heter kommuneplanens samfunnsdel. Enkelt sagt inneholder den langsiktige planer og mål for det meste. Alt fra hverdag for barn og unge – og alle andre, folkehelse og kultur, næringsliv, bærekraftig samfunn, inkludering, sentrum og bygdesentrene, kommunale tjenester. Og alle andre tema som er viktig for at Flatanger skal være et bra sted å være i framtida. Det skal også lages en arealstrategi.

Hva skal planen inneholde

Planen skal vise hva kommunen trenger å ta tak i, og den skal vise hvilke strategiske valg kommunen bør ta. Dette er særlig viktig for sentrale forhold som blant annet folkehelse, barn- og unge, integrering, miljø- og bærekraft og næringspolitikk.

  • Kommuneplanen skal legge til rette for at barn og unge har en god skole, trygge oppvekstvilkår og gode muligheter for å utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv. Det skal være gode og varierte tilbud på fritiden. Barn og unge skal bli hørt i alle saker som berører deres hverdag.
  • De som bor i Flatanger, skal ha gode muligheter for god helse og et godt liv i alle faser av livet. Det skal legges til rette med godt utbygde kommunale tilbud for blant annet idrett og fritid, og arealforvaltningen skal ivareta alle innbyggernes interesser.
  • Universell utforming skal være en selvfølge i vår kommune. Det betyr at det skal legges til rette for at alle, uavhengig av eventuelle funksjonsnedsettelser, skal kunne benytte seg av det kommunen har å by på.
  • Det skal legges godt til rette for næringsliv og næringsutvikling i kommunen. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver, som rekrutterer, utvikler og beholder nødvendig kompetanse og arbeidskraft.
  • Det skal legges til rette for nødvendig reduksjon i klimagassutslipp, og det skal legges vekt på naturvennlig utvikling.
  • Lauvsnes sentrum skal utvikles til det beste for befolkningen, og være et sted som rommer det hele befolkningen trenger at et sentrum skal være. Bygdesentrene skal på samme måte være hjertet i lokalmiljøet.
  • Vi skal stimulere til kunst, kultur og aktivitet. Flatanger kommune skal være et inkluderende samfunn for alle – i alle livsfaser.
Hva skal planen brukes til

Flatanger skal ha en konkret samfunnsplan, med et tydelig innhold. Samfunnsplanen skal være et strategisk dokument med realistiske mål, slik at planen blir et godt styringsdokument for politikerne. Dette skal være politikernes plan. Det nye kommunestyret som velges til høsten, skal sette sitt preg på den. Det er deres styringsdokument og det er de som skal eie den.

Bli med å forme planen

I mars arrangerer kommunen grendemøter. Alle med hjerte for Flatanger – gammel som ung – er velkomne til å være med og forme planen.

Det blir møte på Vik 9. mars, Jøssund 13. mars, Utvorda 14. mars og Lauvsnes 21. mars. Her skal vi sitte rundt bordet og komme fram med alt vi mener er viktig for Flatanger i framtida. 

Vi legger det opp slik at ingen trenger å snakke høyt i plenum – alle skal få fram sine meninger. Det spiller ingen rolle om du går på møtet som holdes nærmest deg. Gå på det møtet som passer best. 

Næringslivet får i tillegg eget møte i april. Barn og unge i barnehage og skole får egne møter på dagtid. Eldre ungdom mellom 16 og 30 år blir invitert til eget møte med pizzaservering på Zanzibar fredag 10. mars når skolebussen kommer fra Namsos klokka 1710. De unge kan selvsagt møte i vanlig grendemøte også! 

Innspill kan også sendes inn via kommunens hjemmeside, når skjemaet er klart litt uti neste uke.

Dine meninger betyr mye

Det viktige er at dine meninger vil telle. De blir ikke lagt i en skuff, men er en viktig del av arbeidet med Flatanger kommunes plan for framtida. 

Kommuneplanens samfunnsdel er en lovpålagt plan, og den er viktig. På samme vis som bedrifter lager langsiktige strategiske planer, skal kommunene gjøre det samme. 

Det er lurt å lage gode planer – da blir gjennomføringa lettere og ofte bedre. Og det blir enklere å ta hensyn til alle. De svake stemmene skal høres, og de høres bedre i en godt gjennomarbeidet plan enn når vi bråbestemmer oss for å ta grep. Noen ganger er det nødvendig å være kjapp, men andre ganger kan det være bedre å tenke langsiktig.

Viktige utvalg lyttes til

Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har besøk av undertegnede i alle sine møter for tiden. For at denne store og viktige gruppa skal bli hørt. Ungdomsrådet skal få besøk av meg når de kommer i gang. For at den store og viktige gruppa skal bli hørt. 

Og alle dere med hjerte for Flatanger inviteres altså til grendemøter. For at alle skal bli hørt.

Så med andre ord: Her er det viktig at du møter. Du og dine meninger er viktige. Alt som kommer fram blir notert og tatt med i arbeidet. Alle ideer blir ikke med inn i planen. Men alle blir hørt og alt blir vurdert. 

Planen skal behandles i kommunestyret juni 2024, så vi har et godt arbeidsår foran oss for å få dette på plass. Jo flere som sier meningen sin, jo bedre blir planen. Og en god plan vil være et viktig arbeidsverktøy for kommunens politikere i årene som kommer. 

Av Hilde Tyldum Stordahl, plan- og prosjektleder i Flatanger kommune

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.