PERSONVERN OG BRUKERVILKÅR

Sist endret: 09.01.2024


Vi tar personvern alvorlig og ønsker å være så åpne som mulig med våre kunder om hvordan vi ivaretar dette.
Her kan du lese hvilken informasjon vi lagrer om deg, og hvorfor vi gjør det.

Hvorfor er dette viktig?

I 2018 innførtes nye personvernregler i Norge, som følge av et nytt EU-direktiv.
Dette medfører at du som kunde har rett til å få vite hvilken informasjon om deg som lagres, hvordan den brukes og hvordan du kan få denne slettet.

Her finner du både informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, i tillegg til generelle brukervilkår for bruk av Flatangernytt.

Gjeldende vilkår er de som til enhver tid ligger på denne siden. Du finner brukervilkårene i bunnteksten nederst på nettsiden.

BRUKERVILKÅR

Med ditt digitale abonnement har du tilgang til alt innhold som publiseres på vår nettside.

Nye abonnementspriser kunngjøres gjennom annonser i avisen/nettsiden til avisen senest 1 måned før de trer i kraft. Avisen forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende abonnementet. Vi vil fra tid til annen kunne komme til å foreta fortløpende endringer, forbedringer og justeringer i innholdet i tjenesten.

Alle priser er inkl. mva. Abonnementet betales forskuddsvis og fornyes automatisk til ordinær pris (hver måned/ hvert kvartal/ hvert år). Alle abonnement løper til de sies opp. Oppsigelse må skje fra Min side, eller ved å kontakte kundeservice. Ved oppsigelse løper det ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet. Et digitalt abonnement kan ikke stoppes midlertidig eller overflyttes til annen person i avtalt abonnementsperiode. Abonnementet skal betales i henhold til forfallsdatoen på fakturaen. Kommer betaling for sent, påløper den til enhver tid gjeldende lovbestemte forsinkelsesrente.

På enkelte abonnement kan du endre betalingstermin eller opp- og nedgradere tilgangsnivå og antall leveranser. Ved endring av betalingstermin vil abonnementet fornyes automatisk til den nye terminen du har endret til. Dersom du oppgraderer abonnementet ditt, skjer oppgraderingen umiddelbart.

Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen to virkedager før ny abonnementsperiode starter.

Den juridiske eieren av abonnementet er den som har bestilt det. Tilgangen er knyttet til ditt personlige abonnement. men ikke uten annonsert forhåndsvarsel.

Dersom brukernavn/passord eller tilgangen for øvrig til digitale utgaver/tilganger misbrukes på noen som helst måte, forbeholder avisen seg retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester og stoppe eventuell avislevering med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk gis det ingen refusjon.

Kopiering: Alle artikler, fotografier og grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Det må gjerne skje utskrifter av en papirkopi til eget personlig bruk. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til opphavsrettsloven.

PARTENE

Selger er:
Navn: Flatangernytt
Adresse:
E-post: [email protected]
Telefon: 928 51 751
Orgnr:
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

PERSONVERNVILKÅR


Du må sørge for at vi til enhver tid har riktig kontaktinformasjon.

Flatangernytt lagrer følgende informasjon om deg fra du registrerer deg som abonnent hos oss:
  • Navn
  • E-post
  • Adresse
  • Mobilnummer om relevant
  • En kryptert versjon av ditt passord (som vi selvsagt ikke kan se)
  • Informasjon om dine kjøp hos oss
Det er Flatangernytt som står ansvarlig for all behandling av dine personvernopplysninger. Som bruker av nettstedet vårt samtykker du til at vi kan lagre og benytte denne informasjonen.

Vi selger ikke informasjon du som bruker legger igjen hos oss videre, og dine personopplysninger vil ikke bli utlevert til andre.

Du kan til enhver tid slette all informasjon vi lagrer om deg, ved å slette din brukerkonto på Min side.

I så fall fjernes all informasjon vi har lagret om deg fra vårt nettsted, og vi vil ikke ha tilgang til denne informasjonen i ettertid.

COOKIES / INFORMASJONSKAPSLER

Flatangernytt lagrer cookies - informasjonskapsler - for å kunne kjenne deg igjen som bruker, slik at du slipper å logge deg inn for hver gang du besøker oss. Vi bruker også denne informasjonen for å kunne kalkulere hvor mange enheter du har. Dette gjør vi for at vi og du skal kunne kontrollere hvem som benytter abonnementet ditt. Du finner denne oversikten på Min side.

De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingene dine til å avvise cookies hvis du foretrekker det. Metoden for å slette informasjonskapsler vil avhenge av hvilken type nettleser du benytter. Hjelpefunksjonen til nettleseren din kan hjelpe deg med å konfigurere nettleseren din for å hindre informasjonskapsler eller slette eksisterende informasjonskapsler.

Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner på Nettsiden kan være helt eller delvis avhengig av at du godtar bruk av informasjonskapsler.

Som kunde av Flatangernytt kan du bli kontaktet med tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg.

LEVERING

Digitale abonnement anses som levert så snart kundens betaling er registrert.

KJØPSHISTORIKK

Vi lagrer informasjon om dine kjøp hos oss. Dette gjøres for at du skal kunne hente ut kvitteringer - som du finner på Min side - og for at vi skal kunne yte kundeservice dersom det oppstår problemer med ditt abonnement.

ANGRERETT

Angreretten gjelder ikke for kjøp av enkeltartikler eller enkeltaviser, og ikke for digitale Tjenester der du uttrykkelig har godtatt at Tjenesten påbegynnes før utløpet av 14-dagersfristen og du har erkjent at angreretten frafalles.

MANGEL VED VAREN

Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Abonnementstjenestene leveres som de er, og tjenestene vil kunne endres. Mangler ved abonnementstjenesten kan kvalifisere for reklamasjon.

Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Våre digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig grunnet vedlikehold eller andre årsaker. Vi vil i den grad det er praktisk mulig forsøke å informere deg i slike tilfeller. Varsle kundesenteret om du opplever vedvarende problemer med digital tilgang. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig, per e-post til [email protected].

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 'MANGEL VED VAREN'.
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.
Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage.
Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

TREDJEPARTER

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til å analysere data om lesertall og abonnementskjøp på vår nettside. Vi henter imidlertid ikke ut individuell informasjon om deg fra disse dataene.
Her kan du lese Googles personvernregler - og informasjon om hvordan du kan reservere deg mot at Google sporer og benytter informasjon om deg.

Infosoft

Flatangernytt benytter Infosoft og SwedbankPay som leverandør av vårt betalingssystem. Det betyr at det er Infosoft og SwedbankPay som håndterer all kortinformasjon og alle detaljer rundt dine betalinger. Her kan du lese mer om hvordan Infosoft behandler personopplysninger.

Facebook Pixel

Flatangernytt innhenter også informasjon om hvordan våre reklamekampanjer fungerer på Facebook - for eksempel hvilke kampanjer som fører til kjøp av abonnement hos oss. Vi henter imidlertid ikke ut individuell informasjon om deg fra disse dataene.
Her kan du lese mer om hvordan Facebook håndterer personvernreglene.

DINE DATA

Du kan se og endre dine personopplysninger på Mine sider.
For å forbedre din opplevelse og gi deg best mulig service, samler vi inn og behandler visse personopplysninger. Vi deler også noen av disse opplysningene med vår eksterne partner, Infosoft, som administrerer vår kundedatabase.

Infosoft-systemet:
Infosoft er en pålitelig ekstern partner som hjelper oss med å administrere kundedataene dine. De har strenge sikkerhetstiltak på plass for å beskytte opplysningene dine og opererer i samsvar med gjeldende personvernlover.

Dine Rettigheter:
Du har rett til å gi eller trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger. Du har også rett til å be om tilgang til dine opplysninger, korrigere feil, slette data eller uttrykke bekymringer om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. For å utøve disse rettighetene eller stille spørsmål om personvern, vennligst kontakt kundeservice.

Dataoppbevaring:
Vi beholder personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og formålet med innsamlingen.
Informasjon om lagringsperioder er tilgjengelig ved forespørsel.

ENDRING AV VILKÅR

Endring av vilkår vil forekomme. Dette kan for eksempel gjelde endringer av pris og innhold i tjenester. Du blir varslet ved større endringer, og har rett til å si opp abonnementet ditt. De til enhver tid gjeldende brukervilkår ligger tilgjengelig på Flatangernytt sine nettsider.

BRUDD PÅ VILKÅR

Ved brudd på disse vilkårene forbeholder Flatangernytt seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement, og stoppe din digitale tilgang.
Hvis du bryter betingelser i denne avtalen, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører Flatangernytt.