- Vi kan umulig gjøre oss mer avhengig av mat fra utlandet. Derfor er det skremmende at Høyres alternative budsjett forverrer situasjonen og som vil ramme norsk matsikkerhet og trygghet, skriver stortingsrepresentant Per Olav Tyldum i dette debattinnlegget.
DEBATT

Vi kan da umulig gjøre oss mer avhengig av mat fra utlandet?

Matsikkerheten dreier seg om at alle skal ha tilgang til nok og trygg mat. I et år som har vært preget av mye krig og konflikt også på vårt eget kontinent er viktigheten av matsikkerhet noe jeg virkelig har tenkt mye på.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

I en krise- eller krigssituasjon er nettopp nok og stabil matforsyning avgjørende viktig. Derfor er selvforsyning en vesentlig faktor for matsikkerheten overfor et lands befolkning. Det er viktig i et verdensperspektiv at hvert land produserer så mye mat som mulig til egen befolkning. Det er avgjørende i en beredskapssammenheng for Norge. Like viktig er det at landbasert matproduksjon må styrkes i takt med etterspørselen til en voksende befolkning på verdensbasis. Mat er i ferd med å bli en knapphetsressurs og vi må gjøre vårt bidrag. 

Generelt har vi i Norge mindre gunstige forhold for jordbruksproduksjon enn mange andre land. Kun tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark. Vi har kortere vekstsesong, kaldere klima og lite og spredt landbruksareal, det er rammebetingelsene som den trønderske og norske bonden må forholde seg til.

Selvforsyningsgraden for jordbruksprodukt i landet varierer fra år til år. Den største variabelen er værforholdene. Til tross for et krevende utgangspunkt, har det likevel vært en produksjonsvekst de siste tiårene.

I begynnelsen av desember var det budsjettdebatt på Stortinget og jeg trakk fram nettopp viktigheten av å satse på matsikkerhet for egen befolkning. Helt fra Regjeringen Solbergs budsjett for 2022 og til jordbruksforhandlingene 2024 øker budsjettstøtten til jordbruket med 54 prosent – fra 17,5 til 27,0 mrd kroner. Dette viser at Senterpartiet tar matsikkerhet på alvor. I tillegg er det gitt strømstøtte, områderetta tiltak, investeringsstøtte og en rekke andre direkte og indirekte tiltak som alle strekker seg mot et mål om å sikre Norges befolkning nok og trygg mat. Etablering av kornlager er også et viktig steg for beredskapen vår og har endelig fått flertall i Stortinget og planleggingen er i gang.

Det som er kritikkverdig, er at Høyre i sitt alternative budsjett for 2024 gjør et samla nedtrekk på omkring 2,5 mrd kroner.

Høyre ønsker å redusere budsjettstøtten med 1,25 mrd kroner som for øvrig ble vedtatt i Stortinget i juni. Partiet vil innføre CO2-avgift, drikkekartongavgift og fjerne støtten til BIONOVA for å nevne noe. I tillegg er Høyre sterkt imot styrka tollvern og for muligheten til å ta ut en noe større pris i markedet for å kompensere for økte produksjonskostnader.

Jeg klarer ikke med dette å se at matsikkerheten er en satsing for Høyre. God beredskap handler om å være godt forberedt dersom uforutsette hendelser mot matsikkerheten skulle oppstå, sier Riksrevisor i en nylig rapport. Videre står det at «Med dagens risikobilde kan vi ikke nødvendigvis forutsette at de internasjonale forsyningskjedene alltid vil være velfungerende. Vi er ikke godt nok forberedt i dag.»

Vi kan umulig gjøre oss mer avhengig av mat fra utlandet. Derfor er det skremmende at Høyres alternative budsjett forverrer situasjonen og som vil ramme norsk matsikkerhet og trygghet.

Nok og trygg mat er det aller viktigste for vår trygghet.

 

Av Per Olav Tyldum, stortingsrepresentant (Sp), næringskomiteen

 

Ønsker du å delta i debatten? Send ditt innlegg til [email protected] 

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.