- Resultatet uten å planlegge først, blir gjerne både dyrere og dårligere og tar gjerne lenger tid, skriver plan- og prosjektleder Hilde Tyldum Stordahl i Flatanger kommune i denne kronikken.
KRONIKK

Vi planlegger det fram­tidige flatanger­samfunnet i lag

Takk til alle som brukte av tida si i året som gikk, for å komme med innspill til kommunens langsiktige plan. Vi spurte «hva er viktig for deg»? Og dere svarte. Når vi skal se fram forbi år 2030, er det godt at vi ser i lag.


KRONIKK: Dette er en kronikk som gir uttrykk for artikkelforfatterens synpunkter.

 

Takk til alle som kokte kaffe, sørga for mat og varme grendehus våren 2023. Og ikke minst – takk til alle som delte tanker og innspill til arbeidet med kommunens samfunnsplan.

Innbyggere fra to år og oppover har vært med og sagt – eller tegnet for toåringenes del – sin mening om hva som er viktig for det gode liv i Flatanger.

Ønsker for det gode liv

Uavhengig av hvilken grend vi bor i eller hvor gamle vi er, ønsker vi oss mye det samme. Alle grendemøtene, ungdommer, eldre og næringsdrivende er opptatt av å legge til rette for en god alderdom. Og det blir viktig, for de eldre blir en stor gruppe i årene som kommer. Det er innspill om aktiviteter for unge, tilbud til utsatte grupper, boliger godt tilpasset eldre, ønske om sentrumsstrand, bro og vei Sitter - Lauvsnes, tilrettelegging for næringsliv, møtesteder, å gjøre det attraktivt for de som kommer hit uten nettverk så de blir her. Lista er lang, og mye er ikke nevnt her.

Et godt liv hele livet er også helt sentralt i sentrumsplanen som blir ferdig før sommeren. Vi skal ha et moderne sentrum som både er attraktiv salgsplakat for rekruttering, gir trygghet for alle uavhengig av funksjonsnivå, har gode boliger for eldre, har plass for rekreasjon og er en naturlig møteplass.

På bakgrunn av alle innspillene fra innbyggere og politikk, behovene utfra befolkningsutviklingen og retningslinjer om blant annet universell utforming skal fagfolk rett over nyttår se på sentrum med friske øyne og skissere hvordan sentrum kan bli akkurat sånn; et moderne sentrum med plass for alle. Og ikke minst: der de forskjellige ønskene og behovene ikke sperrer for hverandre, men planlegges under ett.

Viktig verktøy

Det har selvsagt kommet innspill om mye mer enn det blir plass til å nevne her. Alt som påvirker livet i alle grendene, har kommet fram gjennom møtene. og alle forslag er med i prosessen når vi nå jobber med hele samfunnsplanen som skal se mange år fram i tid. Dette er politikernes verktøy for framtida, og i januar er det kommunestyrets tur til å ha arbeidsmøte for å få planen god.

Hvorfor skal vi ha en samfunnsplan? Altfor mange planer ligger i skuffer rundt om i landet dessverre. Der gjør de jo ingen nytte, så denne planen skal være et ekte verktøy for politikerne våre. Så kan man spørre seg hva en plan er godt for?

Det er litt som når man skal bygge seg et hus, eller litt mer nærliggende nå rett før jul: Som når alt skal gjøres ferdig til jul. Hvis du har et mål om å ha opp juletre, ha litt mat i kjøleskapet, kanskje vaske, kanskje bake og kanskje handle. Ja, da hjelper det fint lite å komme på alt det på julaftens morgen, og tro at det kommer til å bli et greit resultat.

God plan kan gi godt resultat

Resultatet uten å planlegge først, blir gjerne både dyrere og dårligere og tar gjerne lenger tid. Det blir i alle fall en god del mer stress. Så en god plan (uansett hvor kjedelig det høres ut) er den mest effektive måten å komme til mål på. I alle fall om vi skal se en hel kommune under ett. Og det er akkurat det vi skal.

Alt i en kommune henger sammen, både i smått og stort. Et godt liv består av alt fra god skole, gang- og sykkelveier, boliger i grender og sentrum, næringsområder, kommunale tjenester, bærekraftig samfunn, møteplasser, offentlig transport, god beredskap, inkludering, folkehelse osv osv. Lista blir lang.

Hilde Tyldum StordahlTil våren blir det høring med et møte der alle blir invitert til å komme med forslag til justeringer og endringer til utkastet som skal være ferdig da. Har du noe du syns er viktig som du ennå ikke har kommet fram med, send det til kommunen. Enten på epost, brev eller gå inn via kommunens hjemmeside og gi innspill den veien.

God jul – håper den blir sånn ca sånn du har planlagt den!

Av Hilde Tyldum Stordahl, plan- og prosjektleder, Flatanger kommune

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.