167 elever ved Olav Duun videregående skole er satt i karantene. (Foto: Olav Duun vgs)

Videregående-elever fra Flatanger i karantene

Noen av elevene fra Flatanger, som går på Olav Duun videregående skole i Namsos, ble torsdag satt i karantene etter at en annen elev i 3. klasse fikk påvist korona.


I alt 167 elever er satt i karantene. Alle skal testes i løpet av fredag.

Namsos kommune melder på sin hjemmeside at eleven som har fått påvist smitte, er bosatt i Overhalla kommune. Et familiemedlem, som også er elev på Olav Duun videregående, har forkjølelsessymptomer og er satt i isolasjon.

Følgende elever er satt i karantene:

  • 2. og 3. klasse idrettsfag
    Alle disse 60 er satt i umiddelbar karantene og testes fredag. Siste kontakt med smittede var 30. oktober, og karantene varer dermed til og med 9. november.
  • 1. klasse på alle studieforberedende fag (idrettsfag, musikk, dans og drama og studiespesialisering)
    Også disse 107 er satt i umiddelbar karantene og testes i fredag. Siste kontakt med den isolerte eleven var 4. november, og elevene settes derfor i karantene tom 14. november.
Dette utgjør til sammen 167 elever. I tillegg er flere lærere satt i karantene. Namsos kommune forbereder seg på å teste 200 personer i løpet av fredag, mens noen fra Flatanger vil teste seg i heimkommunen.

- Det totale smittebildet i fylket utfordrer kapasiteten ved laboratoriet på St. Olavs Hospital, og det tar derfor noe lengre tid å få prøvesvar. Kommunen håper å motta prøvesvar i løpet av helga, skriver Namsos kommune på sin hjemmeside.