Avstemninga om økonomiplanen voldte hodebry, og gruppelederne måtte diskutere med ordførerbordet. Fra venstre: rådmann Rune Strøm, varaordfører Lars Haagensen, ordfører Olav Jørgen Bjørkås, Knut Staven, Fredrik Dahle Klocke og Turid Kjendl

Ikke flertall for 100 millioner til vei og bru

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) satte alt inn på å få hele kommunestyret med på å sette av 100 millioner kroner til bru og vei Sitter-Lauvsnes. Beløpet ble i stedet satt til 75 millioner - mot fem stemmer.


- Jeg kommer ikke til å ta avstemning før vi har et forslag vi kan enes om, sa ordføreren i den etter hvert sterkt opphetede debatten om økonomiplanen i kommunestyret torsdag.

Da hadde Bjørkås i et tidligere innlegg gått sterkt i rette med SV og Ap, som ikke ønsket å binde seg opp til å bruke 100 millioner kroner på vei og bru.

Alle vil planlegge
SV og Ap hadde allerede stemt for å bruke 1,5 millioner kroner i neste års budsjett til en detaljplanlegging av bru og vei. Planen skal gi svar på hvilken løsning som kan velges - og hva den vil koste.

- Sier  vi ja til prosjektet, binder vi opp midler 30 år framover i tid. Usikkerhetene er veldig mange. For meg blir det feil å øremerke så mye penger fra havbruksfondet til veibygging årlig. Det handler ikke om at vi ikke ønsker vei, sa Turid Kjendlie (SV).

Hun foreslo på vegne av SV og Ap at 50 millioner i 2022 og 50 millioner i 2023 ble tatt ut av økonomiplanen.
Splittelse i posisjonen
Et godt stykke ut i debatten kom det fram at det heller ikke var enighet på den andre sida av bordet. Tre representanter fra Høyre og Frp ønsket ikke å binde opp 100 millioner kroner til prosjektet.

Etter et langt gruppemøte for Sp, Høyre og Frp, kunne ordføreren meddele at de ikke hadde klart å bli enige.

Geir-Tore Olsen (Frp) ville ikke sette av så mye som 100 millioner til vei og bru i økonomiplanen.

- Det hadde vært interessant med tall som viser hva dette vil koste. Jeg liker dårlig at vi blir stemplet ganske hardt, og at det blir sagt at vi ikke har lyst til å ha vei til Sitter, sa Geir-Tore Olsen (Frp).

Han fremmet et forslag om å planlegge å realisere veiprosjektet innenfor ei ramme på 75 millioner kroner over to år. Innsparing på å legge ned skole og barnehage på Utvorda var stipulert til 2 millioner, og innsparingene skulle dekke de årlige kostnadene. Hvis ikke, måtte det skaffes ekstern finansiering, het det i forslaget.

Etter nok en runde med debatt, ble det nytt gruppemøte. Geir-Tore Olsen kom så med et korrigert forslag, der han forutsatte at 70 prosent av den årlige kostnaden måtte finansieres gjennom reduksjoner i skole og barnehage på Utvorda.

- Er det aktuelt for Ap og SV å støtte dette? spurte ordfører Olav Jørgen Bjørkås.
- Jeg holder meg til det forslaget jeg har fremmet, svarte Turid Kjendlie.
- En vits
- Det er helt utrolig av SV at de ikke vil forplikte seg med ei krone. Nå er signalet at risikoen er så stor, at de vil stå fritt når resultatet foreligger. Det er et håpløst signal å gi. Hva skal ordføreren forholde seg til, hvis SV ikke er villig til å yte noe når rapporten foreligger? spurte Bjørkås.

Han ønsket å ha et enstemmig kommunestyre i ryggen i arbeidet opp mot regionale myndigheter. Han mente det ble en håpløs situasjon at store deler av kommunestyret ønsket å være fristilt.

- Det må være noe ansvar bak programmet deres. Ellers er det en vits det vi holder på med. Jeg skjønner ikke at det går an å tenke sånn. Slik dere opptrer nå, har vi ikke ryggdekning eller noe sikkerhet for at dere ønsker å gå inn for dette, sa Bjørkås.

- Du kan kalle det uansvarlig. Jeg kaller det ansvarlig, sa Turid Kjendlie henvendt til ordføreren.

Turid Kjendlie sa at det var litt spesielt at ingen dvelte mer ved forutsetningen for vedtaket, at alle tok det for gitt at oppvekstsenteret på Utvorda skulle nedlegges.

- Vi sier ikke nei til å være med å finansiere vei. Men vi vet for lite til å vedta det  nå. Vi har vært med på sette av penger til planlegging. Da får vi et forslag på bordet, og så kan vi gjøre vedtak. Du kan kalle det uansvarlig. Jeg kaller det ansvarlig, sa Kjendlie.

Fredrik Dahle Klocke (Ap) støttet forslaget fra Turid Kjendlie, og påpekte at Ap også var med på å sette av 1,5 millioner kroner for å finne ut hvordan veien skal bli og hva den skal koste.

Les mer: Sagt i debatten om Sitter-Lauvsnes
Virvar rundt avstemning
Med tre forslag ble det fullt virvar da avstemninga skulle gjennomføres. Først ble SVs forslag satt opp mot formannskapets innstilling. Men det ble feil. Deretter ble det stemt for og mot alle forslagene.
  • 5 stemmer ble avgitt for SV og Aps forslag om å ta 100 millioner ut av økonomiplanen. 10 stemte mot.
  • 7 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling. 8 stemte mot.
  • 10 stemmer ble avgitt for Geir Tore Olsens forslag, som dermed ble vedtatt mot SV og Aps 5 stemmer.
Se hele debatten om økonomiplanen her, starter på 4.18.50: