Drop-in julegudstjenester

Koronaen tvinger også kirka til å tenke nytt. Derfor blir det drop-in gudstjenester i kirkene i Flatanger og Statland juleaften.


- I løpet av en time holder vi flere minigudstjenester på 15-20 minutter.  Med 50 mennesker hver gang, kan vi få inn 200 i  løpet av time, sier prost Frode Askekjær.

Smittevernreglene gjør at det bare kan være 50 mennesker i Vik og Løvøy kirker, og bare 30 i Statland kirke.

Tilbud til alle
Prost Frode Askekjær skal holde gudstjenestene i Statland og Løvøy kirker juleaften. (Foto: Privat)

For å unngå at gudstjenestene juleaften blir for bare en eksklusiv gruppe som er tidlig ute med å melde seg på, ønsker kirka å gi et tilbud til alle som vil i kirka.

- Vi skreller vekk en del av det vanlige programmet i en gudstjeneste. Det blir nådehilsen, julesanger, fadervår, velsignelse, orgelmusikk og solosang noen steder, sier prosten, som selv skal holde gudstjenestene i Løvøy og Statland kirker juleaften.

Opplegget blir da slik at folk slipper inn i kirkene i puljer på 50 og 50 i Løvøy kirke, og 30 og 30 i Statland kirke.

- Det er viktig at ikke alle kommer når kirka åpner, men at de fordeler seg utover i den timen gudstjenestene holdes. Da vil det gli smidigere, sier Askekjær.
Må tenke nytt
- Har dere vært usikre på om gudstjenestene i jula lot seg gjennomføre?
- Vi har hele vegen tenkt at vi skal gi et tilbud. Om jeg skal si noe positivt om den tida vi er inne i, så har den stimulert våre kreative evner. Vi har måttet tenke kreativt og annerledes, sier han.

Mange pleier å dra på kirkegården og tenne lys på juleaften.

- Det begynner å mørkne i to-tida. Nå kan folk kombinere begge deler, tenne lys og så gå i kirka og høre juleevangeliet, sier Frode Askekjær.

Det er bare gudstjenestene juleaften som blir drop-in. Gudstjenestene i Vik kirke 1. juledag og i Statland kirke 2. juledag går som vanlig, men med en begrensning på henholdsvis 50 og 30 mennesker i kirkene.

Dette er julas gudstjenester i Flatanger og Statland:
  • 24. desember: Statland kirke kl. 14.00 -15.00  (30 plasser). Drop-in gudstjeneste v/prost Frode Askekjær og organist Stein Moe
  •  24. desember: Løvøy kirke kl. 16.00-17.00  (50 plasser). Drop-in gudstjeneste v/prost Frode Askekjær og organist Stein Moe
  •  25. desember: Vik kirke kl. 12.00 (50 plasser). Gudstjeneste v/prestevikar Anne Brit Moltumyr og organist Stein Moe
  • 26. desember: Statland kirke kl. 11.00 (30 plasser). Gudstjeneste v/prestevikar Anne Brit Moltumyr og organist Gudmund Thorsen