Gudstjenesten juleaften i Løvøy kirke blir holdt av lokale krefter på grunn av prestestreiken.

Gudstjeneste uten prest

Prestestreik gjør at drop-in gudstjenestene juleaften blir uten prest.


Etter planen skulle prost Frode Askekjær holde gudstjenestene både i Statland og Løvøy kirker juleaften.

Nå er Askekjær tatt ut i streik, etter at Presteforeningen utvidet streiken og tok ut prosten og to prester i Midtre Namdal i streik.

Kirkekontoret i Flatanger opplyser at gudstjenestene går som planlagt, men at lokale krefter vil lede gudstjenesten og organist Stein Moe er på plass.

- Dette er en lovlig arbeidskonflikt som vi forholder oss til. Vi vil søke om dispensasjon for å gjennomføre gravferder, sier kirkeverge Magne Bergslid.

Gudstjenesten i Vik kirke 1. juledag og Statland kirke 2. juledag går som planlagt. Der er Anne Brit Moltumyr satt opp som prest, og hun er ikke tatt ut i streik.

Les mer: Drop-in julegudstjenester

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.