- Dette er "to be or not to be" for norddelen av kommunen, og for Flatanger som helhet, sa Øivind Strøm i debatten.

Sagt i debatten om Sitter-Lauvsnes

Frontene var steile i debatten om vei og bru Sitter-Lauvsnes, og om det skulle settes av 100 millioner kroner i økonomiplanen nå.


Øivind Strøm (Sp): - Hvis vi ønsker vei Sitter-Lauvsnes, må alle være med og signalisere at de ønsker det – og være villig bruke penger på det. Nå har vi sjansen. Den må vi gripe med begge hender. Dette er "to be or not to be" for norddelen av kommunen, og for Flatanger som helhet. Vi har ikke råd til ikke å ha med oss alle.

Knut Staven (H): - Sitter-veien har vært en gjenganger. Det har vært stor enighet i kommunestyret om at dette må vi realisere en eller annen gang.  Det er viktig at vi har det med i økonomiplanen når skal videre til fylkeskommunale myndigheter, og vise at dette er noe vi går hundre prosent inn for. Hvis Flatanger skal være egen kommune, må  vi ta i bruk hele Flatanger. Økonomisk ser vi innsparinger, og innbyggerne i norddelen kan benytte seg at de aktiviteter og tilbud som er på Lauvsnes.

Trond Strøm (Sp): - Du store juletid! SV skulle gå inn for vei Sitter-Lauvsnes, sa de i debatten i samfunnshuset før valget. Nå føler jeg at de har avpyntet sitt program sånn som vi avpynter juletreet på nyåret. Med vei blir det ikke lenger fra Utvorda til Lauvsnes enn fra Vik til Lauvsnes. Da kan de på Utvorda ta del i skolen, idrettsanlegget med ny fotballbane og svømmehall. I dag kjører foreldre ungene til Namsos får å delta i aktiviteter.

Ingeborg Hagerup (SV): - Det er bare positive ting med dette. Men jeg har ikke lyst til å sende regninga til neste generasjon. Jeg føler vi gjør noe slemt mot nordenden, men jeg tror dette kan bli byrde å betale, og kanskje får vi ikke til å opprettholde funksjoner vi er så avhengig av i en liten kommune.

Knut Staven (H): - Jeg er ikke så pessimistisk når det gjelder oppdrett. Det er ikke bare å ta med seg smolten og sette ut i andre deler av landet. En lokalitet i dag er veldig viktig for næringa. At selskaper skulle gi fra seg lokaliteter i Flatanger og flytter til andre steder... Kanskje for en liten stund, men de vil ikke gi opp lokaliteten. Da kommer andre og overtar. Havbruksfondet blir fordelt etter lokalitets-MTB. Så lenge vi har lokaliteter, selv om de er sovende for en kort periode, er vi med når pengene blir delt ut.

Lars Haagensen (Frp) - Det er 100 innbygger i norddelen som betaler skatt, og jeg syns de skal få ta del i de tilbud vi har på Lauvsnes. Jeg tror innbyggerne er innforstått med at skolen må legges ned. Om ddet blir 2 millioner i innsparing, er det 60 millioner på 30 år. Jeg skjønner ikke helt greia med at vi er så bekymret for økonomien framover.  Vi har lovet innbyggerne i nordenden å bygge vei når tida er der. Nå er tida der.

Martin Klocke (Ap): - Et bra prosjekt, men ikke til enhver pris. Vi har ikke penger til å realisere dette alene. Flatanger kommune har presset økonomi allerede nå. Administrasjonen er underbemannet og underfinansiert i forhold til lovpålagte oppgaver. Vindkraftpengene trenger vi til opprettholde dagens driftsnivå, og inntektene fra oppdrett er ikke sikre i et langsiktig perspektiv. Nå har vi bevilget 1,5 mill til detaljplanlegging. Ingen kan si at vi ikke vil dette, det går rett og slett ikke an å sette av disse pengene i økonomiplanen. Vi har ikke de pengene.

Trond Strøm (Sp): - Jeg er veldig skuffet over at Ap og SV har snudd i forhold til hva de har stått for. Nå er de imot. Tror folk i nordenden merker seg holdningsendringen i forhold til nordenden. Helt tragisk.

Martin Klocke (Ap): - Jeg må be representanten slutte å insinuere at vi er mot prosjektet. Vi har gjort det klart at vi er for veien, ikke for enhver pris, men innenfor de rammer kommunen kan forsvare.

Turid Kjendlie (SV): - Det er ingen overraskelse at representanten Strøm er overrasket over oss. Det er unødvendig å polarisere. Ingen er imot å bygge vei. Dette er et fylkeskommunalt ansvar, ikke kommunalt. Vi har ikke økonomi til dette.

Trond Strøm (Sp): - Jeg vil utfordre SV og Ap på hvor de tror pengene kommer fra. Tror de nissen kommer med pengene? Statlig finansiering er ikke mulig. Viser vi at kommunen er villig til gå inn med betydelige midler, vil fylkeskommunen komme på banen. Det er veldig trist at venstresida i kommunestyret har lagt seg på denne linja. Det er trist for hele kommunen.

Olav Jørgen Bjørkås (Sp): - Vi har tatt noen sjanser før også. Vi hadde ikke hatt de veien vi har i Flatanger i dag, hvis det ikke hadde vært pågangsmot og evne til å satse. Hvis vi skal belegge alt 100 prosent, blir det lite vi får til. Kommunen må si den er villig til å bruke noe av midlene som kommer inn. Rådmann har signalisert at det går an å forsvare inntil 5 millioner kroner i årlige kostnader. Dette er en siste henstilling for å få flertall bak økonomiplanen og kjøre det løpet som vi har lagt opp til.

Ingeborg Hagerup (SV): - Vi har bevilget 1,5 millioner til planlegging. Hvis vi sier ja til 50 millioner ett år og 50 millioner det neste, har vi sagt ja til at prosjektet realiseres - koste hva det koste vil. Vi vet ikke hva det vil koste. Vi har ikke sett en eneste plan hvor det står hvor mye det koster. Kanskje blir det 200 millioner? Det er derfor vil jeg ikke si at vi er klare til ta opp lån, uten vet noe mer håndfast.