Elever og ansatte samlet til et siste fellesbilde før Flatanger montessoriskole går over i historien. Lørdag var det avslutning med kaker i Framheim.

Verdig punktum for montessoriskolen

Etter 14 år med montessoriskole på Vik, ble det satt et verdig punktum lørdag med skoleavslutning og mimring i Framheim.


- I dag markerer vi at et 14 år gammelt eventyr er over. Det er trist at skolen nå legges ned, men det er fint å tenke på at den har spilt en veldig viktig rolle i manges liv i de årene den har eksistert, sa styreleder Lisbeth Hustad.

Mange ville være med på det siste arrangementet i regi av montessoriskolen, som har vært en viktig og samlende institusjon i bygda i en halv mannsalder.

Styreleder Lisbeth Hustad takket alle for innsatsen, og syntes alle skulle være stolte over det som er oppnådd.

Skolen ble i vår vedtatt nedlagt på grunn av nedgang i elevtallet og dermed svikt i økonomien.

- Vi skulle selvsagt ha ønsket at eventyret hadde vart lenger, men samtidig er vi glade for å kunne avslutte på en grei måte. Hadde vi fortsatt, ville det gått utover undervisninga til elevene, og det er det ikke verdt, sa Lisbeth Hustad under avslutninga.

Stor dugnadsinnsats
Der ble det enorme engasjementet og dugnadsinnsatsen trukket fram av flere, og den har gjort det mulig å drive privatskole i 14 år uten skolepenger – som en av svært få i landet.

Susann Aagård Skotnes, som var rektor fram til siste skoleår, tok den fullsatte salen med på en mimrestund fra montessoriforeninga ble stiftet i 2003 og skolen åpnet i 2004, og fram til i dag.

Bakgrunnen for etableringa, var at kommunen vedtok å legge ned Vik skole – et vedtak bygda nektet å godta.

- Det er helt utrolig hvor stor dugnadsinnsats som er lagt ned, sa Skotnes, og trakk spesielt fram innsatsen fra Aud Høstland, som sto i fremste rekke for å få skolen på beina.

Både tidligere og nåværende elever - og ansatte - framførte en potpurri som siste innslag på avslutningsfesten.
89 elever
Det første skoleåret hadde skolen 26 elever i 1. til 7. klasse. I 2006 ble det startet ungdomsskole, og på det meste gikk 43 elever på skolen.

I alt har 89 elever gått på montessoriskolen, og 37 har gått ut 10. klasse. 40-50 personer har hatt ulike verv, av kortere eller lengre varighet. Og 108 personer har stått på lønningslista. To ansatte har vært ved skolen i alle de 14 årene den har eksistert.

- Skolen har alltid vært opptatt av tradisjoner, sa Susann Aagård Skotnes, og nevnte blant annet rydding av kirkegården, synging på aldersheimen, julelunsj, karneval, innsamling og kulturkveld.

Små- og mellomtrinnet opptrådte med sang på skoleavslutninga.

- Vi har alltid tenkt at alle skal på scenen. I løpet av disse 14 årene, har alle elevene vært på scenen i en eller annen form, sa hun.

Verdier som skolen har vektlagt, er høflighet, respekt, toleranse, å tørre, hjelpe og støtte, og selvstendighet. Elevene har alltid gjort ting på tvers av alder og klassetrinn.

- Jeg håper at alle har med seg gode minner, kunnskap, ferdigheter og verdier videre, sa Susann Aagård Skotnes.
Sang og mimring
Mange tidligere elever hadde møtt opp på skoleavslutninga. Konferansier og lærer Elin Einvik trakk fram gode episoder fra de gamle elevenes skolegang, som mestringsfølelsen og gleden i øynene hos en elev som akkurat har klart å ta de første svømmetak.

Selvsagt var det sang og opptredener fra scenen. Småtrinnet og mellomtrinnet sang først, det var allsang - og til slutt sang alle tidligere og nåværende elever og ansatte et potpurri over kjente sanger som skolen har framført tidligere.

Det ble også vist filmer som elevene har laget, og et redigert utdrag fra de sju siste år med kulturkvelder.

Avgangselevene  fikk utlevert sine vitnemål, og de andre på ungdomsskolen fikk sine karakterer. Og alle elvene fikk ei rose hver og et ønske om lykke til på den nye skolen.

10.klassingene fikk overlevert sine vitnemål av klassekontaktene Elin Einvik og Lill Beathe Høstland Moe. Her er det Joakim Berg som får sitt vitnemål. Bak fra venstre: Ingeborg Waldersløff, Bjørg Vedvik, Aksel Vedvik og Sigurd Waldersløff.

Lisbeth Hustad takket alle som har vært med på å gjøre det mulig å drive skolen, og takket spesielt de ansatte som har stått på helt til siste slutt.

- Når vi lukker et kapittel i dag, skal vi være utrolig stolte over hva vi har oppnådd, sa Lisbeth Hustad.