«Mangel på og dårlig mobildekning, og mangel på og dårlig bredbånd, gir oss store utfordringer både beredskapsmessig og i det daglige liv og virke,» skriver ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) i dette debattinnlegget.
DEBATT

«Uholdbart at våre innbyggere ikke har tilfredsstillende mobildekning»

Etter de siste dagers debatt, ønsker jeg å forsøke å komme med noen betraktninger.


 

DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

For det første setter jeg stor pris på det engasjementet og de utfordringer som Sonja og Knut Ekker har satt fokus på med sitt debattinnlegg. Mangel på og dårlig mobildekning, og mangel på og dårlig bredbånd, gir oss store utfordringer både beredskapsmessig og i det daglige liv og virke.

Samfunnet stiller grunnleggende krav til kommunikasjonsmuligheter basert på moderne teknologi som vi som mangler grunnleggende bredbånd og mobildekning er avskåret fra å ta del i.

Flatanger kommune har i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Telenor gjennom mange år jobbet for å få på plass avtaler om utbygging i alle de områdene av Flatanger som har de dårligste kommunikasjonsforholdene. I prioritert rekkefølge gjelder dette følgende områder:

  • Utvorda - Innvorda - Bjørgan - Frøsendal
  • Fløan - Dala - Fjell
  • Strøm - Einvika - Gladsøya - Hilstad - Trefjord - Brandsmoen - Høstlandet
  • Vik - Kvaløysæter
For områdene Stamnes, Sitter, Hårstad og omland til Lauvsnes, har vi ikke kommet på prioritet sammen med Trøndelag fylkeskommune enda. Jøssund - Oppland og Sørnesset har relativt brukbar mobildekning og har derfor ikke vært prioritert for videre utbygging i denne omgang.

Men utfordringene med utfall av strøm og utfall av mobildekning er beredskapsmessig  like store i alle grendene. Dette er også et viktig område som Flatanger kommune har satt søkelyset på og både kommunestyre og administrasjon har satt i verk en prosess for å få bedre stabilitet og mindre konsekvenser av nettutfall.

Før sommeren i år fikk vi i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune lagt ut nye anbud for de prioriterte områdene i Flatanger, sammen med 45 andre lignende prosjekter i Trøndelag. Med bakgrunn i oppdaterte dekningskart fra Telia, Ice og Telenor, der det viste seg at enkelte husstander innenfor disse områdene hadde fått tilgang på min 30Mbit TBB (Trådløst bredbånd), måtte Trøndelag fylkeskommune stoppe disse anbudsutlysningene i begynnelsen av juli måned. Dette på bakgrunn i NKOM sitt krav om at det ikke kan benyttes statlige midler (NKOM) til subsidiering (støtte) til husstander som har tilgang til 30Mbit.

Dette er meget vanskelig å forstå og Flatanger kommune har hatt jevnlig dialog med Trøndelag fylkeskommune, som har ansvar for fordeling av både fylkeskommunale midler og NKOM-midler. Det jobbes intens for å få anbudene utlyst på nytt med de endringer som må gjøres ift dekningskart.

Flatanger kommune har og har gjennom mange år hatt et nært og godt samarbeid med Telenor der både moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen og dekningsdirektør Bjørn Amundsen sammen  med sine planleggere har lagt ned store ressurser med planlegging av mobildekning og bredbåndsløsninger i Flatanger. Flatanger har 12 basestasjoner (mobilmaster), 7 av disse er bygd i samarbeid mellom Telenor og Flatanger kommune, og Telenor har sender i alle.

Flatanger kommune arbeider også for å få mobildekning til de områdene som fortsatt mangler dekning. Det er uholdbart at våre innbyggere ikke har tilfredsstillende mobildekning der de bor og oppholder seg, dette gjelder også i høyeste grad beredskap og trygghet for innbyggere og besøkende. Her er den store utfordringen at staten ikke gir tilskudd til mobildekning uten at dette også gir bredbåndsdekning.

Jeg har god tro for at de utfordringene vi har i Flatanger og mange lignende steder, blir tatt på alvor både hos regionale myndigheter og ikke minst hos regjering og storting. Jeg har av samme grunn forhåpninger om at regjeringas mål om høyhastighetsbredbånd til alle innbyggere også skal omfatte oss i Flatanger.

Av Olav Jørgen Bjørkås, ordfører i Flatanger

 

Les tidligere debattinnlegg:

 

 

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.