«Telenors vurdering er at Flatanger kommune over lengre tid har jobbet godt med å få utbedret både mobil- og fibernett i Flatanger,» skriver moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i dette debattinnlegget, her sammen med ordfører Olav Jørgen Bjørkås under et besøk i Flatanger tidligere i år.
DEBATT

Telenor med presi­sering om tilskudd


 

DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Jeg viser til kronikk 27.8 og oppdatert 28.8 «Tilgang til internett viktig for bolyst», og ønsker å komme med en liten presisering.

Telenors vurdering er at Flatanger kommune over lengre tid har jobbet godt med å få utbedret både mobil- og fibernett i Flatanger. Flatanger er en kommune hvor det er krevende og kostbart å bygge ut. Kommunen er helt avhengig av å både få tildelt og selv bidra med tilskuddsmidler for at dette skal la seg realisere.

Departementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet setter kravene til både hva som gir berettigelse til tilskudd og hva tilbyder må levere for tilskuddet (gjelder både statlige, fylkes og kommunale tilskudd).

For offentlige tilskudd gitt i til og med 2022, har kravet for å få tilskudd vært at det ikke eksiterer et tilbud på 30 Mbit/s eller mer. Fra og med 2023 forventer vi at dette kravet økes til 100 Mbit/s. Løsningen man skal tilby med offentlig tilskudd har til og med 2021 vært 30 Mbit/s eller mer, fra og med 2022 er dette økt til 100 Mbit/s.


Statlige tilskudd har de siste årene vært en egen post i statsbudsjettet. Det må nevnes at det tar noe tid fra tilskuddene kommer som post i statsbudsjettet til de blir lyst ut, typisk 1 år. Videre tar selve utbyggingen tid, ofte tar også dette ett år.

Det er derfor ikke Flatanger kommune eller Telenor sin vurdering om hva som er tilstrekkelig kapasitetstilbud for å kunne nyte godt av et offentlig tilskudd.

 

Når dette er sagt ønsker Telenor å være med videre utbygging av både fiber- og mobilnett i Flatanger kommune. Vi har bygget et godt stamnett som er basis for begge nettene, enkelte områder er bygget ut med fiber, og vi er i ferd med å oppgradere mobilnettet til 5G.

Av Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør, Telenor Norge

 

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.