Protestene mot vindkraft på Innvordfjellet har vært mange, og nå kan de ha ført fram. Bildet er fra protestmarsjen som ble arrangert i august 2018. (Foto: Alf Åge Teigmo)

Stortinget kan ha stanset Innvordfjellet vindkraftverk

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener at Innvordfjellet kan være reddet fra vindkraftutbygging, etter Stortingets enstemmige vedtak fredag.


- Vi har trolig klart å sette kroken på døra for vindkraftutbygginga på Innvordfjellet i Flatanger kommune i dag. Fjellet vil fortsette å være som på bildet under, skriver han på Facebook fredag, og trykker bilde av et urørt Innvordfjell.

Han viser til at Stortinget fredag enstemmig vedtok tre punkt om vindkraft. Det ene gjelder konsesjoner der det er søkt om utsatt frist for å sette anlegget i drift.

Vedtak omfatter Zephyr
I vedtaket heter det: "Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon."

Zephyr, som har konsesjon for Innvordfjellet vindkraftverk, har søkt NVE om utsatt frist for idriftsettelse til 31. desember 2023.

Lars Haltbrekken var tydelig da han besøkte Flatanger, her i samtale med SVer Otto K. Sandnes. (Foto: Stein Nervik, Namdalsavisa)

Lars Haltbrekken besøkte Flatanger i januar i fjor, og han sa da at det som skjer i Flatanger er feil løsning.

– Rasering av uberørt natur er en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene, sa Haltbrekken.
En ny sjanse
Nå mener han at lokalsamfunn rundt omkring i Norge nå får en ny sjanse til å bli hørt, noe som også gjelder Haramsøya.

- Uten SVs arbeid på Stortinget de siste dagene hadde ikke dette skjedd. Det var helt nødvendig å ta en time-out i vindkraftutbyggingen for å se om dette arbeidet er gjort riktig. Vi er glade for at også de andre partiene ble med. Når regjeringen nå skal gå gjennom sakene må de se spesielt på om det er gjort gode nok utredninger av konsekvensene for naturen og vårt urfolk, samene, skriver han på Facebook.

I tillegg til punktet om nei til forlenget frist, vedtok Stortinget følgende punkter:
  • "Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket."
  • "Stortinget ber regjeringen avstå fra å ta nye konsesjonssøknader for vindkraft til behandling før Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen om endringer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land."
NVE har ennå ikke svart på søknaden fra Zephyr. Kommunestyret i Flatanger vedtok i mars å anbefale NVE å si nei til søknaden. Vedtaket ble fattet med 11 mot 4 stemmer. Også Namsos kommune har i høringsrunden sagt nei til forlenget frist.
Regjeringen varsler innstramming
Regjeringen la fredag fram en ny Stortingsmelding om vindkraft. Der går regjeringen inn for å stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner, og sørge for at de som gis har lokal forankring.

Olje- og energiminister Tina Bru la fram stortingsmeldingen om vindkraft på land fredag. (Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED)

— Den siste tiden har vindkraft vekket stort engasjement og debatt. En styrket lokal forankring der kommunene får en større rolle i konsesjonsbehandlingen er viktig framover. Vi må lære av erfaringene vi har gjort oss. Vi skal styrke kravene til miljøutredninger, slik at landskap og natur vektlegges mer. Jeg mener fortsatt at det skal være rom for videre utbygging, men vi må ta ned utbyggingstakten, sa olje- og energiminister Tina Bru.