Nikolai Eide, Fillip Hellmann, Jacob Bull, Sandra Østvik Løfsnæs og Aslak Heining får prisen overrakt av Heidi Indresøvde i VIS og Margunn Aas Minne i Sparebanken Vest. (Foto: Dag Hellesund)

Sandra fra Flatanger bak Vestlandets beste idé

Sandra Østvik Løfsnæs fra Flatanger fikk sammen med de andre gründerne i Pure Lobster, torsdag overrakt prisen for Vestlandets beste idé.


Sandra og de fire andre gründerne, er alle studenter ved Universitetet i Bergen og NHH. Selskapets idé er på oppdrette en australsk ferskvannskreps i lukkede anlegg på land.

Prisen er på 500.000 kroner, og skal gå til å utvikle konseptet videre.

- Det er selvsagt utrolig stas å få en så gjev anerkjennelse, og som ungt og ambisiøst selskap setter vi stor pris på oppmerksomheten. Pengene kommer veldig godt med i planleggingen av pilotanlegget vårt, sier Sandra Østvik Løfsnæs.

Kombinasjonen av norsk oppdrettsteknologi, kunnskapsrike studenter og et australsk skalldyr var uslåelig da juryen skulle kåre Vestlandets beste idé, heter det i en pressemelding fra VIS - Vestlandets innovasjonsselskap.

Videre heter det i pressemeldingen at det spesielle med arten er at den kan spise alt fra løv til matavfall, og dette kan gjøre oppdrett ekstra bærekraftig. Produksjonen skal skje i lukkede anlegg på land, som resirkulerer vannet, såkalte RAS-anlegg.

Fem studenter og én ide
Pure Lobster vant konkurransen om Vestlandets beste idé i hard konkurranse med rundt 40 andre. Prisen deles i år ut for sjuende gang.

– Dette er en gjeng med studenter som har en svært innovativ idé på et nytt område. De har allerede vist at de har stor gjennomføringskraft, og omfattende kompetanse på feltet, sier Hilde Indresøvde i VIS – Vestlandets innovasjonsselskap, som har mange års erfaring med å hjelpe oppstartselskap med å lykkes.

Av forslagene som kom inn var det denne som i år pekte seg ut hos juryen som Vestlandets beste. Et av kriteriene var at den måtte bidra til å løse FNs bærekraftsmål. At Pure Lobster har så bred kompetanse har bidratt til at de allerede har kommet langt:

– De er unge, fremadstormende gründere med en idé om å utvikle en ny oppdrettsindustri, som Norge har en unik posisjon for å utnytte. De fem er studenter fra både biologi, sivilingeniørstudiet i havbruk, juss og siviløkonomstudiet, og teamet utfyller hverandre svært godt, sier Indresøvde, som er imponert over hva Pure Lobster har fått til på kort tid.
Får en halv million
Prisen for Vestlandets beste idé er på 500 000 kroner fordelt på 400 000 kroner fra Sparebanken Vest i støtte til utvikling av konseptet, og rådgivning, forretningsutvikling og kontorplass i VIS Startup Community til en verdi av 100 000 kroner.

– Pure Lobster har en særlig god idé, som viser hvor viktig det er at vi tenker utradisjonelt, med utgangspunkt i all kunnskapen vi har om havet. At ideen til selskapet kan gi en bærekraftig industri er helt avgjørende. Sammen skal vi gjøre livet på Vestlandet enda bedre, og da er det nettopp slike prosjekter vi trenger, sier regiondirektør Margunn Aas Minne i Sparebanken Vest.

Den australske ferskvannskrepsen er usedvanlig nøysom i kosten, men blir like stor som en hummer. Denne er fra det første kullet Pure Lobster aler opp, og den har fått navnet Josefine. (Foto: Dag Hellesund)
Skal bygge pilot
Australsk ferskvannskreps smaker omtrent som norsk sjøkreps, men blir store som hummer. Den kan derfor markedsføres både mot markedet for hummer og kreps, avhengig av størrelsen. Det blir drevet oppdrett på arten i store dammer i Australia. Fordi den ikke er avhengig av å spise marine råvarer, slik mange andre oppdrettsarter er, kan produksjonen gjøres mer bærekraftig.

Arten er avhengig av varmt vann, som kan skaffes fra norsk prosessindustri, og vil ikke overleve i norsk fauna. Den vil også oppdrettes i lukkede anlegg på land. Det gjør det også lettere å få godkjent oppdrett av arten hos myndighetene.

Med prisen har gründerne fått startkapital til å virkelig satse:

– Vi er veldig takknemlige og ydmyke for å ha vunnet prisen som tar oss mange skritt videre mot pilotprosjektet. I piloten skal vi teste intensiv produksjon av rødklo i RAS-anlegg med bærekraftig for, samt utvikle teknologi og komponenter, forteller daglig leder Aslak Heining i Pure Lobster.

Jacob Bull er styreleder i selskapet, og lover at selskapet skal bygges på solid bærekraft:

– Vi skal bidra positivt til planeten gjennom bærekraftig matproduksjon, men ikke buzz-versjonen av bærekraft. Arten har helt unike egenskaper som gjør at vi kan bruke revolusjonerende fôrressurser som setter sirkulærøkonomi i praksis. Vi går også for bærekraftige løsninger i alle produksjonsledd med spillvarme, minimalt vannforbruk, automasjon og arealeffektivitet, sier Bull i pressemeldingen.