- Tyldum skryter over jordbruksoppgjøret Senterpartiet har levert. Det er riktig at Senterpartiet har levert store jordbruksoppgjør, men de har også levert en politikk som har drevet prisveksten opp! skriver Aina Wibstad, Knut Staven, Gunnar Einvik og Vegard Sem i dette debattinnlegget.
DEBATT

Høyres land­bruks­politikk

18. desember skriver stortingsrepresentant Per Olav Tyldum i Flatangernytt om bekymringer knyttet til Høyres landbrukspolitikk.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatternes synspunkter.

 

Tyldums bekymringer kommer vi tilbake til, men først må det ryddes i begrepsbruken. Tyldum utrykker stor bekymring for manglende selvforsyningsgrad, og viser til at dette kan bli kritisk for Norge i en krigstilstand. 

Høyre er helt enige i at det må satses på matproduksjon i Norge, men det må påpekes at det er en tydelig forskjell på selvforsyning og selvberging. Forskjellen er at vi i begrepet «selvberging» også snakker om matproduksjonen som foregår i havbruksnæringen.  

Her kan det jo også nevnes at innføringen av grunnrenteskatten på havbruk ikke akkurat har styrket arbeidet for en enda bedre selvbergingsgrad i Norge. 

Likevel, når vi snakker om en alvorlig situasjon, er det også selvbergingen vi bør snakke om. Da er ikke bildet like mørkt som Tyldum forsøker å male det. 

Over til Tyldums påstander om Høyre. 

Tyldum skryter over jordbruksoppgjøret Senterpartiet har levert. Det er riktig at Senterpartiet har levert store jordbruksoppgjør, men de har også levert en politikk som har drevet prisveksten opp! 

Dette har truffet mange bønder særlig hardt, og renteøkningene som har kommet som et resultat av det, har videre gjort mange bønders økonomiske vilkår verre. 

Alt i alt må man spørre seg hvor mye bøndene faktisk sitter igjen med på bunnlinja etter dyrtiden er regnet inn. Det regnestykket ser ganske annerledes ut enn hva Tyldum later til å tro. 

Dette er dog ikke det Tyldum egentlig baserer sin argumentasjon på. Han er først og fremst bekymret for selvforsyningsgraden. Ser man på selvforsyningsgraden korrigert for import av fôrråvarer, ser vi at den, samlet sett, økte under Høyres regjeringstid. 

Foreløpig er den synkende under den sittende regjeringen. Det er med andre ord lite som tyder på at Senterpartiets jordbrukspolitikk vil føre til noen økning i selvforsyningsgraden.

Høyre ønsker en landbrukspolitikk som legger opp til økt lønnsomhet, men som samtidig legger til rette for en næring i endring. Da må vi også være åpne for nye tiltak og endringer i dagens landbrukspolitikk. Norge kan ha mye å lære av andre land. 

Her er også den virkelige forskjellen mellom Sp og Høyre sin politikk på feltet: der Høyre ønsker en politikk for morgendagen som hensyntar endringer i samfunnet, fører Sp en politikk for gårsdagen. 

Dette bør også velgerne merke seg! 

Høyre vil ønske innbyggerne i Flatanger en god jul og et riktig godt nytt år!

Av Vegard Sem, fylkestinget
Gunnar Einvik, Flatanger Høyre
Aina M. Wibstad, kommunestyrerepresentant, Høyre
Knut Staven, leder Flatanger Høyre

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.