Flatanger er fortsatt en av landets største oppdrettskommuner, og nå blir det mer penger på vertskommunene enn før.

Flatanger får 29 millioner fra havbruksfondet

Flatanger kommune får tildelt drøyt 29 millioner kroner fra havbruksfondet i 2020. Anslag viser at kommunen kan få ytterligere 13 millioner neste år.


- Dette er veldig positivt og kjærkomment. Beløpet er litt høyere enn vi hadde regnet med, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp).

For en kommune med et totalbudsjett på 110 millioner kroner, er 42 millioner kroner over to år mye penger.

- Er pengene lagt inn i budsjettet?
- Nei, dette er midler som vi vanligvis har satt av til investeringer og ettårstiltak. De er ikke bruk til vanlig drift, sier Bjørkås.

Tidligere har pengene blant annet blitt brukt til utbyggingstiltak og opprusting av veier.

2,25 millarder fordelt
I denne omgang har staten fordelt 2,25 milliarder kroner fra havbruksfondet til 140 kommuner og 7 fylkeskommuner. Neste år blir det bli utbetalt 1 milliard kroner.

– Landets oppdrettskommuner gjør en viktig jobb med å legge til rette for oppdrettsnæringen. I 2020 og 2021 vil kommunene få en rekordstor belønning for innsatsen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding

Innbetaling til Havbruksfondet kommer fra oppdrettsaktørene som kjøper vekst gjennom nye konsesjoner, samt fra en fast årlig avgift.
Innfører produksjonsavgift
Totalt i løpet av 2020 og 2021 vil Flatanger kunne få 42,1 millioner kroner, viser anslagene fra Fiskeridepartementet. For de to foregående år fikk kommunen 42,5 millioner kroner.

Mens kommunene fram til nå har fått 80 prosent av salgsinntektene av nye konsesjoner, blir denne redusert til 40 prosent fra 2022. Samtidig innføres en ny produksjonsavgift på 40 øre per kilo laks. Denne avgifta er anslått å gi kommunene rundt 500 millioner kroner i inntekt årlig.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås er glad det nå blir innført en produksjonsavgift som vil gi mer forutsigbare inntekter for havbrukskommunene. (Arkivfoto)

- Hvordan vil denne omlegginga slå ut for Flatanger?
- Vi har ikke greid å regne på det, men den vedtatte fordelingsnøkkelen vil være positiv for Flatanger, sier Olav Jørgen Bjørkås.

Han anslår at Flatanger med den nye modellen vil kunne få rundt 20 millioner kroner hvert år. Det er mye penger for en liten kystkommune.
Forutsigbar inntekt
- Dette vil bli ei mye mer forutsigbar og jevn inntekt, som kan tas inn i årsbudsjettet. Dagens inntekt har vi ikke kunnet ta inn i årsbudsjettet fordi den ikke ha vært forutsigbar, sier han.

Flatanger har deltatt i Nettverket for fjord og kystkommuner, og Bjørkås sier at de har jobbet for ei produksjonsavgift i 10 år.

- Dette er den mest fornuftige ordninga, og jeg ser veldig positivt på at den innføres, sier han.

Ordføreren sier at havbruket har gitt grunnlag for en betydelig vekst og utviklingsmuligheter for kommunen. Men kommunen har ikke hatt økonomiske muskler til å møte behovene.

- Kommuneøkonomien har vært en bremsekloss for utviklinga. Dette er derfor en kjærkommen og nødvendig endring, som gjør at vi får et bedre handlingsrom, sier han.

- Mange lurer nok på hva pengene som kommer i år skal brukes til?
- Dette er penger som må gå til utviklingsformål, sier Bjørkås, og nevner ett eksempel:

- Det er stor enighet i kommunestyret om at veg Sitter-Lauvsnes er høyt prioritert, og det er aktuelt med et planprogram og detaljplanlegging neste år for å få fram kostnadene, sier han.