Den planlagte utsiktshytta på Utvordfjellet får støtte fra Bjørøya. (Tegning: HD Plan & Arkitektur)

Disse får støtte fra Bjørøya

Utvorda og Sitter grendelag er blant mottakerne av sponsormidler fra Bjørøya AS. Grendelaget får støtte til utsikthytte på Utvordfjellet.


Bjørøya har delt ut til sammen 235.000 kroner til lag og foreninger i Flatanger, Åfjord og Osen, hvor oppdrettsselskapet har virksomhet.

Dette er første året Bjørøya har organisert tildelingen av sponsormidler med en felles søknadsfrist. Mange gode søknader kom inn, og alle er gjennomgått og vurdert.

Om noen ikke fikk støtte i år, oppfordres de til å søke på nytt ved neste tildeling.

Følgende fikk midler:

Flatanger skytterlag Flatanger Oppgradering av miniskyteanlegget 15.000
Flatanger idrettslag Flatanger Utstyr og oppgradering på Vik-banen 10.000
Flatanger musikkforening Flatanger Rekruttering/opplæring barn og unge 30.000
Initiativgruppe for møtested - Vik sentrum Flatanger Møtested Vik sentrum 20.000
Utvorda og Sitter grendelag Flatanger Utsiktshytte/nødbu på Utvordfjellet 25.000
Staut teaterlag Flatanger Lys- og lydrigg 10.000
Lauvsneshaugen velforening Flatanger Renovering av kirkestien 15.000
Sørnesset ungdomslag Flatanger Bygdekveld med bilder og fortellinger 10.000
Roan grendelag Åfjord Tilbygg servicebygg leike- og idrettsplass 30.000
Roan idrettslag Åfjord Opparbeide område rundt skihytta 20.000
Osen/Steinsdalen idrettslag Osen Gapahuk, bålplass, benker mm Furuly stadion 10.000
Sætervik UIG Osen Gapahuk i Nesvåg 20.000
Nordmeland grunneierlag Osen Sittebenker og beplantning "parkanlegg" Nordmelandsfossen 10.000
Osen turstilag Osen Skilting og merking av turstier 10.000