Arkeologisk registrering i en heller i Flatanger. (Foto: Eirik Solheim, TRFK)

Arkeologer til Innvordfjellet

- Flatanger er et fantastisk område med stort potensial for nye funn, sier  arkeolog Frode Kristiansen. Arkeologer skal i juni til Innvordfjellet for å se etter spor fra tidligere bosetting.


Fem arkeologer fra Trøndelag fylkeskommune skal undersøke utvalgte områder på Innvordfjellet i Flatanger i juni. Arkeologene mener området har potensial for funn som vil gi ny kunnskap og forståelse av den første bosettingen i Trøndelag, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

De arkeologiske registreringene gjøres i området for den planlagte Innvordfjellet Vindpark. I alle slike utbygginger skal fylkeskommunen uttale seg om forholdet til automatisk fredete kulturminner i området. Det er en lovpålagt oppgave som fylkeskommunens arkeologer utfører.

Kulturminner skal kartlegges
- Vi skal avklare utbredelsen av kulturminner og kartfeste dem. Utbyggingene i området skal i størst mulig grad tilpasses så tapet av kulturminner minimeres. Er ikke det mulig, må utbygger søke om oppheving av vernet. I slike tilfeller vil området bli vitenskapelig utgravd for å sikre kildekunnskapen som finnes. I Trøndelag utføres slike utgravinger av NTNU Vitenskapsmuseet, sier seniorrådgiver Frode Kristiansen ved seksjon kulturminner i Trøndelag fylkeskommune i pressemeldingen.

Områdene på Innvordfjellet som skal undersøkes er nøye utvalgt etter analyser av landskapet. Arkeologene har også sett på registreringer fra tilsvarende områder. Kristiansen mener det er stort potensial for å finne spor etter menneskelig aktivitet fra forhistorisk tid.

- På steinalderboplasser vil vi typisk kunne finne steinredskaper og avfall etter produksjonen av dem. Vi kan forvente spor etter fangstanlegg, og i noen tilfeller steinringer som har vært brukt som teltringer og bålplasser, sier Kristiansen.
Pionerbosetting i Flatanger
Da isen trakk seg tilbake etter siste istid, ble en smal stripe av kysten blottlagt. Dette ga frodige områder med mye fisk, skjell, fugl og sel. Mennesker kom sesongvis sørfra for å utnytte de marine ressursene.

Tidligere er det hevdet at de første menneskene som kom til våre områder fulgte etter reinen. I senere tid har arkeologien fått flere bevis på at pionerbosetterne kom til Trøndelag for å utnytte de svært rike maritime ressursene i vårt område.

Flatanger er et område som etter istiden hadde en frodig skjærgård med mange øyer og holmer. I det skogfattige området ble hellere og huler brukt til boliger.

- Slike områder er ekstra interessante for oss. Videre kjenner vi til at telt ble brukt som sesongboliger i steinalderen. Spor etter dette finner vi i form av steinsettinger som har vært brukt for å holde teltet på plass i vinden, sier Kristiansen.

Han forteller at det er spente arkeologer som snart har avreise til Flatanger.

- Flatanger er et fantastisk område med stort potensial for nye funn, sier Kristiansen, som gleder seg til å presentere resultatene av arbeidet i juni.