- Vi kan ikke ødelegge naturmangfold og gjøre naturkrisen større for å redusere klimakrisen, skriver Margreet Sloot og Tom Knobloch i Namsos SV. (Foto: Ragnhild Eidshaug)
DEBATT

Kampen for Innvord­fjellet nyttet

Vi i Namsos SV vil bruke miljøverndag 6. juni til å feire at vi var med og vant kampen mot bygging av naturødeleggende vindkraftverk på Innvordfjellet.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatternes synspunkter.

 

23.02.2023 gjorde Olje- og energidepartementet endelig vedtak i saken. Nei til utbygging av vindkraftverk på Innvordfjellet var en klok beslutning .Namsos SV engasjerte seg tidlig i motstanden mot vindkraft på Innvordfjellet. Både SV i Namsos og Flatanger var viktige pådrivere for å få til flertall i kommunestyrene mot. Medlemmer av Namsos har deltatt på mange markeringer de siste årene mot utbygging i Innvordfjellet og argumenterte mot å gi Zephyr utsatt frist for idriftsettelse. Med OED sitt brev ser vi at denne kampen sammen med mangeandre, har ført fram.

Denne seieren er viktig for:

  • Bevaring av natur: Vi har en naturkrise. Et av få større kystområder med inngrepsfri natur som gjenstår i Midt-Norge. Landskapet er svært kupert, noe som gjør at inngrep blir dramatiske, bestående av sprengninger og steinfyllinger. Naturskadene blir helt uopprettelige. Anlegget vil ha høye CO2-fotavtrykk av samme årsak.
  • Bevaring av naturmangfold : Har et rikt og verdifullt dyreliv
  • Sikring av reindriftsrettigheter: Området er reinbeiteområde innenfor Fosen reinbeitedistrikt.
  • Ivaretakelse av lokaldemokrati: Kommunestyrene i Flatanger og Namsos (2020) gikk imot søknad om forlenget idriftsettelse. Stor lokal motstand i lokalbefolkninga.
Namsos SV er glad for å dele seieren sammen med andre som har deltatt i denne saken. Vi er stolt over den innsatsen vi lokale SV-ere, i samarbeid med fylkestingsgruppa og Lars Haltbrekken i stortingsgruppa, har bidratt med i motstandskampen.

Namsos SV erkjenner at vi i dag lever i en tid med klimakrise og naturkrise. Disse krisene kan ikke løses uten at de løses sammen. Vi kan ikke ødelegge naturmangfold og gjøre naturkrisen større for å redusere klimakrisen. Vi må gjøre tiltak som minker begge krisene. Vi må tenke globalt og handlelokalt. Seieren for Innvordfjellet er en inspirasjon til at lokal innsats nytter. Takk for innsatsen alle som har bidratt.

Feiringa kan forsterkes med å bli med på Namdal Turlag sin tur til Innvordfjellet 10. juni. Kampen for å redde klimaet og bevare naturmangfold fortsetter. Delta i Naturvernforbundets lokale aksjoner for miljøvern. Og husk; en stemme til SV i kommune- og fylkestingsvalget er en stemme for at klima og miljø skal ha førsteprioritet i politikken.

Av Margreet Sloot, førstekandidat for Namsos SV og Tom Knobloch, nestleder i Namsos SV

 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.