Prosjektleder Johnny Hansen i Zephyr utelukker ikke at vedtaket i NVE kan bli påklaget.

Zephyr vurderer klage

Zephyr vurderer å klage vedtaket i NVE inn for Olje- og energidepartement.


- Vi har nettopp fått avgjørelsen fra NVE og trenger litt tid til å vurdere saken nærmere, sier prosjektleder Johnny Hansen i Zephyr.

Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt å påklage vedtaket. Men han sier det er for tidlig å konkludere.

- Vi noterer oss at NVE anerkjenner at en viktig grunn til at prosjektet er blitt utsatt, er på grunn av NVE sitt ønske om en ytterligere undersøkelse om det er hubro i området.

- Nå viser resultatene av disse undersøkelsene at det ikke er hubro innenfor det aktuelle området. Vi regner med at denne avklaringen og viktigheten av konsesjoner som er gitt skal være forutsigbare, vil være viktige momenter i en eventuell klagesak til departementet, sier Hansen.

Les hele vedtaket i NVE her.