- Etterslepet på fagarbeidere skyldes ikke minst at vi har en grunnskole med for lite praktiske fag og praktisk tilnærming, skriver fylkesordførerkandidat Per Olav Hopsø, Ap, i dette debattinnlegget. (Foto: Ap)
DEBATT

Vi må gjenreise respekten for praktisk arbeid


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

 

Jeg gikk yrkesfag etter ungdomskolen. Kjemi- og prosessfag førsteåret og deretter laboratoriefag, alt ved Melhus videregående skole. Etter et år med påbygg ble jeg lærling ved Veterinærinstituttet i Trondheim og fullførte yrkesutdanninga med et fagbrev. Et fagbrev jeg er stolt av! 

I Trøndelag er det flere ungdommer som velger yrkesfag enn studiespesialisering. En ønsket utvikling som det har blitt jobbet med over år. Og det må vi fortsette med. 

I sommer gikk en professor på Nord universitet ut i media og ytret sin bekymring for at det er for få som velger studiespesialisering. Det er forsåvidt greit nok, men samtidig som det gis en bekymring for nedgangen i antall studiespes-elever, kommer det også fram en holdning som kan tyde på at de ikke ser på yrkesfag som ordentlig utdanning eller en god vei til høyere utdanning. 

Holdninger til yrkesfag og praktisk arbeid har bedret seg de siste årene, men det er fortsatt en vei å gå for å gjenreise respekten for praktisk arbeid. I Arbeiderpartiet har vi hatt en klar målsetting om at flere skal velge yrkesfag. Det har vi lykkes med, men det er fortsatt et enormt behov for flere fagarbeidere. Antydninger om at yrkesfag ikke er skikkelig utdanning, kan vi ikke og skal vi ikke godta! Det er flåsete og lite innsiktsfull. 

I Trøndelag viser NAVs bedriftsundersøkelse for 2023 at det er stor mangel på folk innen helse, omsorg, transport, industri og service. Slik ståa er nå, har vi ikke nok praktikere til å møte verken utfordringene innen helse, omsorg eller det grønne skiftet. Selvsagt trenger vi både leger, lærere, jurister, ingeniører og professorer – men den kritiske mangelen på praktikere er en av de største utfordringene Norge står oppe i. Vi må slutte å undergrave statusen ved å velge praktiske yrker. Det er kompetansebaserte utdanninger som holder samfunnet i gang, det så vi til fulle under pandemien.

Etterslepet på fagarbeidere skyldes ikke minst at vi har en grunnskole med for lite praktiske fag og praktisk tilnærming. Selv med dyktige lærere som gjør det de kan for å gi elevene en tilpasset og variert opplæring, er grunnskolen i realiteten en forberedelse til studiespesialisering og akademiske fag – og ikke til yrkesfag. Selv om minst halvparten av elevene skal den veien. Ap vil derfor ha en mer praktisk grunnskole. Praktiske talent og ferdigheter må anerkjennes og utvikles i større grad enn i dag. Det er både riktig og viktig politikk for framtidig verdiskaping og velferd. For hele Trøndelag.

Vi må greie å ha (minst) to tanker i hodet samtidig. Arbeiderpartiet og undertegnede kommer til å heie frem de som velger studiespesialisering og så må vi fortsette arbeidet for at ungdommen som velger yrkesfag skal føle stolthet, og vite at samfunnet trenger dem – for det gjør vi!

Av Per Olav Hopsø, fylkesordførerkandidat, Arbeiderpartiet

 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.