Styremedlemmene Anne Laukvik og Gunn Ida Magnussen i Lauvsnes helselag sammen med fylkesleder Unni M. Solhaug. (Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen)
DEBATT

Bli med oss for en bedre demensomsorg

Over en halv million mennesker i Norge er berørt av demens, enten fordi de selv har sykdommen eller fordi de er pårørende. Vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen kjemper for deres interesser og bidrar til et skikkelig løft for norsk demensforskning.


Demens er en alvorlig sykdom for den som rammes og de rundt. Mange får ikke de helse- og omsorgstjenestene de trenger og har krav på, og pårørende sliter seg ut. Sammenlignet med andre alvorlige sykdommer, satses det lite på demensforskning.

Vi har bidratt med over 250 millioner

Demens er den dyreste sykdommen for helse- og omsorgstjenesten, og koster mer enn alle krefttypene til sammen. På toppen av det kommer de menneskelige lidelsene.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende. Vi jobber utrettelig for bedre demensomsorg, og tilbyr eksempelvis samtalegrupper, aktiviteter og har en egen demenslinje som alle gratis kan ringe hvis man lurer på noe (23 12 00 40).

Nasjonalforeningen har støttet demensforskning i mange tiår. I høst har vi nok en gang demensaksjon, og vi håper at folk støtter oss når vi kommer rundt med bøsser. Gjennom samarbeid med Kavli-instituttet skal vi fra neste år også bidra til at nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser kan fortsette sin banebrytende alzheimerforskning i Norge.

Ingen skal møte demens alene

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens. Tallet i Trøndelag er rundt 10 000 og vil fordoble seg fram til 2050 (demenskartet.no). Dette er noe vi vet i dag, og derfor må stat og kommuner rigge seg for morgendagens omsorg NÅ, for her er det ingen tid å miste!

Nasjonalforeningen i Trøndelag jobber for at:

  • Alle med demens må få en kontaktperson i kommunen og god oppfølging etter at diagnose er stilt.
  • Alle som trenger det må få et aktivitetstilbud, personlig tilpasset og basert på egne behov for aktiviteter som kan bidra til mening og glede i hverdagen, og til avlastning for pårørende.
  • Kapasitet og kompetanse på sykehjem og hjemmebaserte tjenester må bygges ut, og det må tas i bruk velferdsteknologi og nye løsninger for å avhjelpe mannskapsmangelen i helsetjenestene.
Ulike mennesker har ulike behov

Demenskoret har bidratt til mer åpenhet om sykdommen og vist at bak diagnosen er det mennesker som har behov for aktivitet og sosialt samvær. Demenskor kan passe for dem som er glade i å synge, men ikke alle. Tilbudene som gis må derfor tilpasses den som skal bruke dem.

Vit at våre lokallag er der for familier som blir rammet av demens. Her kan du møte andre i samme situasjon, og delta på aktiviteter og tilbud. Bare god omsorg kan gi god livskvalitet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen Trøndelag

Fylkesstyret v/ Leder Unni M. Solhaug

Lauvsnes helselag

Her er alle lokallagene i Trøndelag samlet. (Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen)

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.