LEDER

Gangfelt nå – vi har ingen å miste

Skal fylkeskommunen være til for innbyggerne i Trøndelag? Eller hva er målet, når selv elementære behov som en trygg skolevei blir motarbeidet.


LEDER: Dette er en leder som gir uttrykk for avisas synspunkt.

 

Hvor vanskelig er det å male noen hvite striper over veien ved Kjærlighetsstien, bygge et par fartsdempere og sette ned farten til 40 km/t?

Jo, tydeligvis veldig vanskelig. Men ikke verre enn at det gikk an på Bangsund. Der kjempet fylkeskommunen og Statens vegvesen i mange år mot butikketableringa ved bensinstasjonen og gangfelt over fylkesveien.

Argumentasjonen var den samme som på Lauvsnes: Gangfelt gir falsk trygghet og øker faren for ulykker.

Men til slutt tok statsråd Jan Tore Sanner grep og bestemte at butikk skulle det bli. Så måtte veien tilpasses med gangfelt og fartsdempere.

Kjærlighetsstien boligfelt ble etablert i 2017. I reguleringsplanen står det at gang- og sykkelvei er regulert fram til fylkesveien og gir mulighet for forbindelse med etablert gangfelt øst for fylkesvegen.

Men det er ikke regulert gangfelt over fylkesvegen da Statens vegvesen etter høringsrunden ga tilbakemelding om at gangfelt/opphøyd gangfelt ikke kunne etableres.

Statens vegvesen skrev at verken trafikkmengde og/eller mengden forgjengere som forventes å bruke krysningspunktet er høy nok til at gangfelt/opphøyd gangfelt kan etableres.

Så hvordan har Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune og Flatanger kommune tenkt at folk skal kunne gå og sykle fra Kjærlighetsstien? Jo, ved å krysse en fylkesvei uten gangfelt.

Det er godt mulig sentrale myndigheter kan vise til håndbøker, veiledninger og normer.

Men til sjuende og sist handler dette om sikkerheten til ungene våre. Om at ungene skal kunne komme seg til og fra skolen, fritidsaktiviteter og besøk hos venner uten å risikere livet.

Når fylkeskommunen viser til at færre enn 40 krysser veien morgen og kveld, kan det ha sammenheng med flere ting: Boligfeltet har vært under etablering, og da blir det gradvis flere beboere. Og kanskje tør folk ikke slippe ungene ut på veien, og kjører dem dit de skal i stedet.

Det er positivt at fylkesdirektøren setter døra på gløtt for tiltak. Men hvis folk ikke vet når ny telling skal foregå og mobiliserer, er det lite trolig at ei ny telling vil vise flere enn 40 kryssinger i makstimen morgen og ettermiddag.

Vårt råd til fylkeskommunen er å legge normtall og håndbøker til side og ta i bruk den sunn fornuft. Dette er den eneste plassen folk kan krysse fylkesveien, og det er like farlig om det er 10 eller 40 som krysser. Her kommer biler i godt og vel 80 km/t inn mot Lauvsnes, og noen letter ikke på gassen før de er langt nede i Fløanskogen.

Det finnes metoder for å få ned farten. Det så vi på Bangsund, og det så vi da fylkeskommunen ble bekymret for om Dalabrua tålte tungtrafikk i 80 km/t.

Vipps, så var farten satt ned til 50 km/t og det kom fartsdempere på begge sider av brua.

Er ikke ungene på Lauvsnes verdt like mye som ei bru?

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.