Kontrollutvalget har bestilt og fått utført en faktaundersøkelse om ordfører Olav Jørgen Bjørkås sin kontakt med daglig leder i en bilforretning. (Arkivfoto)

Unngå unødig reise til nabokommunene

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås oppfordrer alle til å unngå unødvendige reiser til nabokommuner på grunn av smittesituasjonen der.


– Dette gjelder unødvendige reiser fram det blir avklaring på situasjonen som er blant annet på Olav Duun vgs. Vi er glade for at Flatanger er smittefri og håper å forbli det, sier Bjørkås.

Økende smitte Smittetallet i Namsos og Overhalla har økt de siste dagene. Det samme gjelder Steinkjer. Dette er bakgrunnen for at Flatanger kommune nå oppfordrer innbyggerne til å unngå unødvendige kontakter.

Innbyggerne bes også om å begrense møtevirksomhet og deltakelse på arrangementer. Kommunen har selv gjort om to møter som skulle vært i Lierne denne uka til møter via nett.

- Vi tar en risikovurdering før vi deltar i møter, sier Bjørkås, og oppfordrer innbyggerne til å gjøre det samme.

- Vurder risiko med møter særlig der det kommer folk inn utenfra. Vi oppfordrer alle til å tenke på hvordan man opptrer og om man utsetter seg for risiko.

Hvis flatangerelever ved Olav Duun vgs kommer i karantene, ber ordføreren dem om å finne gode løsninger sammen med foreldrene sine for hvordan de skal gjennomføre karantenetida.

Strengere besøkskontroll Kommunen vil nå håndheve besøkskontrollen ved kommunehuset  strengere en periode nå inntil situasjonen er mer oversiktlig. Alle som vil besøke kommunehuset må ringe for å gjøre avtale først. Dette gjelder ikke de som allerede har en avtale med legekontoret, helsesykepleier, tannlegekontoret, Nav eller fysioterapeut.

Kommunen understreker at alle bør følge regjeringens anbefalinger om å redusere antall nærkontakter på fritiden.

Overhalla og Steinkjer kommuner har innført besøksstans ved sykehjemmene for å hindre smitte.