Geir Kristiansen (til venstre); Kenneth Walderløff, Inge Havstein og Joar Bjørsvik i Folla Maritime har mye vedlikeholdsarbeid framover, men verftet har ingen nye båter på beddingen. (Foto: Ove Magne Ribsskog)

Tungt marked - færre ansatte

Det er få oppdrettere som skaffer seg nye båter nå. Det merker flatangerverftet Folla Maritime AS godt. Tre er oppsagt og fire av de ansatte er for tiden permittert.


Folla Maritime satser nå tyngre på vedlikeholdsoppdrag, og håper samtidig på flere bestillinger av nye båter. 

Roger Havstein og Terje Fallet maler et nytt tilbygg på en eldre oppdrettsbåt.
- Vi forhandler om en del kontrakter, sier daglig leder Geir Kristiansen.
Tre ansatte er oppsagt og staben er nå nede i 17. Fire av disse er permittert.
- Markedet er vanskelig nå. Det var dårlige laksepriser rundt jul. Samtidig kom nye forskrifter om størrelsen på nøtene som gjør at flere må investere i nye nøter. Dette gjør at færre oppdrettere investerer i båter, sier Kristiansen. Hele landetFolla Maritime har levert båter rundt hele kysten.
- Det går båter som er bygd her i hele området fra Bergen til Finnmark. Markedet har vært bra de siste årene, men nå har det stoppet litt opp. Vi regner med at det blir mer jobb etter hvert. Vi jobber med flere kontrakter, sier han.
Folla Maritime har produsert aluminiumsbåter i en årrekke, og Kristiansen sier de har svært god kompetanse på området. Mens de venter på at markedet skal snu, satses det mer enn før på vedlikehold.
- Vi kommer nok til å ha et par båter her til vedlikehold til enhver tid. Håper å slippe nedbemanningArbeidsstokken er betydelig redusert siden toppen mens de fire båtene til Nova Sea ble bygd. Nå er håpet at det ikke blir nødvendig med ytterligere reduksjoner.
- Vi prøver å unngå ytterligere reduksjoner i bemanningen. Men det er usikkert framover, sier Kristiansen.