"Telenor viser mangel på fokus på beredskap ved trenering av utbygging av fiber til utkantgrender i Flatanger kommune," skriver Sonja og Knut Ekker i denne kronikken.
KRONIKK

Tilgang til internett viktig for bolyst


 

KRONIKK: Denne er en kronikk som gir uttrykk for artikkelforfatternes synspunkter.

 

Vi ønsker med dette å sette søkelys på svært mangelfull tilgang til internett i flere grender I Flatanger. Mobilsenderen på Halmøya har blitt utvidet med 5G-signal i år – og enkelte abonnenter i midtre del av kommunen har fått noe bedret signal og tilgang til internett. 

Telenor vurderer nå at utbyggingen av Halmøysenderen – ofte med kun 30 Mbps hastighet – som tilstrekkelig tilgang til internett for flere grender i Flatanger. NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) har revidert sine anbefalinger og fra 2022 er kravet 100 Mbps for fiberbaserte anlegg. 

Det vil være en fallitterklæring for Flatanger kommune og Telenor å tilby en kapasitet som er under en tredel av kravet fra NKOM. Et 5G-tilbud fra Halmøya kan av og til gi 100 Mbps, men er ofte langt under 30 Mbps på kvelder, i helger og ferier når flere deler samme 5G ressurs.

Hovedargumentet for beboere utenfor sentrum i kommunen er at det ikke er tilfredsstillende med internettilgang og mobildekning kun gjennom 5G. Det må være flere kommunikasjonskanaler tilgjengelig, som for eksempel via fiber i tillegg til 5G. Flatanger kommune bør i samarbeid med DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) legge sterkere vekt på beredskap ved krisesituasjoner i dialog med Telenor. Telenor viser mangel på fokus på beredskap ved trenering av utbygging av fiber til utkantgrender i Flatanger kommune. 

Vi ser i Flatangernytt at utkanter som Tøttdal i Namsos kommune får tilgang til internett via fiber de neste månedene. Namsos kommune og NTE tar samfunnsansvaret i forhold til beredskap på en mer overbevisende måte sammenlignet med Flatanger kommune og Telenor. I utkanter i Namsos har innbyggerne flere kanaler tilgjengelig i krisesituasjoner – mobil og fiber.

Tilgang til internett i flere grender i Flatanger er under 3 Mbps nedlasting og under 1 Mbps opplasting. Dette er utilstrekkelig for læringsmiljøet ved barne- og ungdomsskoler. Elever ved Flatanger barne- og ungdomsskole fra utkanter i kommunen får et dårligere skoletilbud enn de som bor sentralt. Elevene får begrensninger i innleveringer som skal gjøres ferdig hjemme – kortere video- og lyd-produksjoner – og dermed redusert læring sammenlignet med andre elever. Strømming av undervisningsmateriell er svært begrenset i utkantene. 

Situasjonen i Flatanger kommune med mangelfull tilgang til internett, er et uløst problem for rekruttering av unge familier som ønsker å etablere seg utenfor de sentrale delene av kommunen. Tilgang til internett er en viktig del av bolyst! 

Med hilsen Sonja og Knut Ekker 
(besteforeldre og drivere av nettstedet NETi.no) 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.