Namsos sangforening feirer selv 150 år i år, og de bidro til å sette folk i den rette stemning under Villa fyrs jubileum.

Storstilt jubileumsfest for Villa fyr

Folk trosset regnværet og møtte opp i hopetall for å feire Villa fyrs 180-årsjubileum søndag.


- Vi er fornøyde. Det er artig at så mange kommer, til tross for været, sier leder Brian Olsen i Villa fyr venneforening.

Båtene gikk i skytteltrafikk mellom Einvika og Villa, og anslagsvis 150 personer deltok på jubileumsfesten.

Namsos sangforening satte en ekstra spiss på jubileet. Mannskoret fyller selv 150 år i år. Som et ledd i sin egen jubileumsfeiring, har de lagt opp til å besøke flere steder rundt om i Namdalen.

Villa fyr fikk storfint besøk under jubileet. Her er gjester og sentrale personer under feiringa, fra venstre: Henriette Skjævland, Kjell Olsen, Marianne Johnsen, Brian Olsen og Reidar Lindseth.

Av nasjonal verdi
Villa fyr var det første fyret som ble bygd nord for Trondheimsfjorden. Det ble tent for 180 år siden - 1. september 1839. Fyret er trolig verdens siste kullblussfyr som ble nedlagt, og det er nå fredet som kulturminne.

- Tidligere riksantikvar Jørn Holme sa at fyrstasjonen er av nasjonal betydning, sa Reidar Lindseth, lokalhistoriker og ildsjel i Villa fyr venneforening, som redegjorde for historien til fyret.

Satsinga på å bygge nye fyr, var den del av nasjonsbygginga etter 1814, fortalte Lindseth. Før 1814 var det bare ti fyr i hele landet. Fram til 1831 ble 12 nye fyr satt i drift.

Da det ble snakk om fyr nord for Trondheimsfjorden, ble jekteskipperne spurt hvor de helst ville ha et fyr. De ønsket seg et fyr ved det farlige havstykket Folla, og da ble Villa valgt.
70 mann i arbeid
Amund Hansen ble utpekt til å være byggeleder, og han kom til Villa i 1938. Det ble kjøpt inn båt og hest for å frakte byggematerialer og utstyr, og hele 70 mann pluss tauser som sto for forpleininga, var i arbeid på Villa.

- De gjorde forberedende arbeid i 1838. De bygde lager, hus og vei. De dro heim om vinteren, og våren 1839 kom de tilbake og bygde selve fyret. 1. september ble det tent, fortalte Reidar Lindseth.

Fyrinspektøren ville satse på en velkjent teknologi, som ellers var på tur ut, nemlig en levende flamme i fyret. Derfor ble Villa fyr bygd som et kullbussfyr. Det gikk med 200 tønner med kull i vinterhalvåret for å holde flammen levende.

Reidar Lindseth på omvisning i fyret, her med Jim og Kjell Aglen.

Dette pågikk i 20 år, før fyret ble ombygd til oljedrift, toppen ble byttet og og erstattet med moderne, franske linser og speil. Fyret var i drift fram til 1890, da flere andre fyr i området hadde gjort Villa fyr overflødig.

- Amund Hanssen ble den første fyrvokter på Villa. Han hadde to assistenter, og alle bodde her sammen med familiene sine. Det var et lite samfunn her, med losvirksomhet og fiske. Det var 100 hus på Villa og Versøya, som også hadde sitt eget fiskarlag, sa Lindseth.

Slik framstår fyret i dag, og mange dro opp for å få overblikk over Folla og skjærgården.

Den siste los forlot Villa i 1939. Tyskerne brukte Villa som observasjonspost under krigen. Etter 1955 har det ikke vært fastboende på Villa.

Fyret, assistentboligen og naustet sto til forfall, og i 1976 ble Villa fyr venneforening stiftet. Et møysommelig arbeid med å bevare og restaurere fyret og bygningene startet.

- Når anlegget framstår i så god stand som i dag, er det fordi det er lagt ned et kjempearbeid, sa Reidar Lindseth.

Nå har Villa fyr venneforening også blitt eier av fyrstasjonen, etter at kommunen først overtok den fra staten.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås overrakte en gave på 5000 kroner til leder Brian Olsen i Villa fyr venneforening.
Gave fra kommunen
Ordfører Olav Jørgen Bjørkås var til stede under feiringa av 180-årsjubileet, og hadde med en gave på 5000 kroner fra kommunen.

- Venneforeninga gjør en helt utrolig innsats for å holde anlegget i stand og gjøre det til en møteplass. Det er en helt unik frivillig innsats som er lagt ned, og det er viktig for oss å støtte opp om dere, sa Bjørkås.
- Ble inspirert
Styremedlemmer i Norsk fyrhistorisk forening, Henriette Skjæveland og Marianne Johnsen, var til stede under jubileumsfeiringa. På besøk var også Kjell Olsen, en av to fyrvoktere i landet som fortsatt jobber på et bemannet fyr.

Olsen hadde med en gave på 10.000 kroner fra Kystverkmuseet, og han var glad for å ha tatt den lange veien til Flatanger.

- Det er stort å komme hit. Vi holder på med å restaurere et kullblussfyr, og har gått igjennom alle detaljene her. Vi er blitt skikkelig inspirerte, og det er kjempegøy at det er så mange engasjerte her, sier Henriette Skjæveland.

Også tre tippoldebarn av prosjektleder og den første fyrvokter på Villa, Amund Hansen, var til stede under jubileet.

Venneforeninga hadde lagt opp til en flott jubileumsfeiring, med servering av mat, kaffe og kaker, omvisning i fyret og natursti. Sistnevnte var det nok få som deltok på, slik været ble.

Venneforeninga hadde skaffet telt til feiringa, og det kom godt med.
Satte stemninga
Namsos sangforening bidro med den rette stemning, mens regnet silte ned på telttaket og omgivelsene. "Ut mot havet" av Edvard Fliflet Bræin var et selvsagt valg. Vi fikk også høre Hildur og Svend Aagårds sang "Lengt" fra "Inga fra øya", med dirigent Anlaug Skjærvik som solist.

Koret hadde to avdelinger, og de satte et verdig punktum for konserten med Ola Bremnes sin vakre sang "Har du fyr".

Mens jubileumsfeiringa gikk mot slutten og folk begynte å rusle nedover til kaia, lettet regnværet og sola tittet fram. Men ingen var misfornøyde av den grunn. Været kan igjen gjøre noe med - det er bare å kle seg etter forholdene.