De er klare til å sette i gang aksjon strandrydding, fra venstre Raymond Johansen i Bjørøya Fiskeoppdrett, Helge Staven i Salmar Farming, ordfører Olav Jørgen Bjørkås og Olav K. Øvereng i Marine Harvest.

Stor ryddeaksjon langs strendene

Nå skal strendene i Flatanger ryddes etter vinterstormene Berit og Dagmars herjinger. Tre oppdrettsfirma går i bresjen, og de ønsker at hyttefolk og fastboende også kan bidra.


Den storstilte ryddeaksjonen er unik i landssammenheng, mener driftsleder Raymond Johansen i Bjørøya fiskeoppdrett. For første gang går alle oppdrettselskapene med lokaliteter i kommunen, sammen om en ryddeaksjon.
- Vi tar den ytre del, men i den indre del trenger vi hjelp fra hyttefolk og fastboende, sier Raymond Johansen.
Bjørøya Fiskeoppdrett, Salmar Farming og Marine Harvest setter av 50.000 kroner hver til å lønne til sammen 16-17 skoleungdommer i en måned. Selskapene stiller også med egne mannskaper. Aksjonen vil pågå fra 25. juni til 25. juli.
Glad ordførerOrdfører Olav Jørgen Bjørkås er svært glad for at oppdrettselskapene går tungt inn i den store ryddeaksjonen.
- Det er kjempesvært, og aksjonen er en oppfølging av det som ble startet i fjor, sier Bjørkås. Da engasjerte to av selskapene ungdom som samlet inn til sammen 8 tonn med plast pluss annet anfall. I år er alle tre med på aksjonen, og de tror det blir langt mer å samle inn i år.
For de to stormene Dagmar og særlig Berit har fart ille med strandsonen i Flatanger. Ikke bare har mye kommet rekende. Storfloa har gjort at rask som før lå delvis skjult av tang, har rullet oppover strendene og langt inn på land.
- Dette er et lite forsøk på å spre budskapet om at vi må rydde rundt oss. Vi er Europas Alaska, men det er ikke mye å vise fram sånn som det ser ut i dag, sier Helge Staven i Salmar Farming.
Olav K. Øvereng i Marin Harvest påpeker at det er særdeles viktig for Flatanger å ha en fin skjærgård å vise fram. - Jeg er livredd for at vi skal ha noe rot liggende framme på anlegget, når Ole Martin Dahle kommer med fotografene, sier Øvereng.
Trenger hjelpSelv om det nå settes inn store ressurser i ryddeaksjonen, klarer ungdommene ikke å rydde over alt. Derfor blir det lagt til rette for at også hyttefolk og fastboende kan ta i et tak.
- Vi håper å få med oss grendelag og hytteforeninger, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.
Oppdretterne vil hente storsekker med søppel på øyene og andre steder hvor folk rydder. Eneste krav er at sekkene må kunne nås med kran fra oppdrettsbåten. Det settes også opp kontainere ved anleggene hvor folk kan levere avfall de finner i fjæra.
- Vi kan ikke rydde rundt hyttene til folk, men vil tar den ytre del av skjærgården, sier Raymond Johansen, som medgir at de neppe klarer å rydde over alt. Til det er det for mange mil med strandsone og for mye avfall, men store områder skal ryddes.
Bjørkås oppforder også landbruket til å delta i aksjonen. Det er avtalt innsamling av landbruksplast og nett som hentes av Ottersøy Containerservice, og henting eller levering av jernskrot og metallrester kan avtales med kommunen eller leveres til Metallavfall AS i Storlavika.
- Vi oppfordrer også øvrig næringsliv til å ta en ekstra runde i sitt nærområde, og vi minner om mulighetene for å få levert ekstra avfall på Miljøtorget på Vollamyra, sier Bjørkås.