Spenstige planer for industri og boliger

Flatanger kommune presenterer spenstige planer for et nytt industriområde, nytt boligfelt og rorbuanlegg i en mulighetsstudie for Storlavika 2, Leite og Strømsveien.


HD Plan & Arkitektur har laget studien, og et notat med en rekke dataanimerte bilder er sendt til grunneierne av fellesarealet. Notatet legges også fram som referatsak i torsdagens kommunestyremøte.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås har ført notatet i pennen, og han skriver at mulighetsstudien er laget etter avtale med grunneierne. Studien består av følgende områder:

  • Næringsareal Storlavika 2, mellom Leite og dagens industriområde og hyttefelt.
  • Fortetting av eksisterende hyttefelt Granvika.
  • Nytt rorbuanlegg mellom Leite og nytt næringsareal.
  • Fortetting av boligareal i Leite.
  • Nytt boligareal ved Strømsveien.
I Leite foreslås fortetting, og i Strømsveien foreslås et nytt boligfelt.

Ordføreren skriver at dette er en omfattende skisse. En videre framdriftsplan kan være at grunneierne diskuterer og avgjør om de vil fremme et forslag til plan som den skisserte løsningen.

I neste runde vil da forslaget vil fremmet til politisk behandling. Grunneierne og kommunen må også bli enige om eventuelt kjøp av næringsarealet.

Et forslag til reguleringsplan må behandles av kommunale og regionale myndigheter, og endelig godkjennes av kommunestyret.

- Dette er et omfattende arbeid og videre framdrift vil være avhengig av grunneiernes eierskap til de skisserte forslag, skriver Bjørkås i notatet.

Der framgår det også at kommunen og grunneierne tidligere har avtalt at potensialet i hele området skal legges til grunn for prisforhandlingene for næringsarealet.

Nytt rorbuanlegg skisseres fra Leite og i retning det nye industriområdet og Storlavika. (Alle bilder: HD Plan & Arkitektur)

Rorbuanlegget som skisseres mellom det nye industriområdet Storlavika 2 og Leite.

Området sett fra lufta, med dagens Leite til venstre, nytt boligfelt i Strømsveien og det nye industriområdet Storlavika 2.

Mulighetsstudien inneholder et nytt boligområde i Strømsveien, rett ovenfor Leite.

Områdene som mulighetsstudien omfatter.

Dagens hyttefelt foreslås fortettet.