Stor valgdeltakelse i Flatanger. Siri Mette Røstvold og Geir Bjarne Høstland avga sin stemme på Lauvsnes. Til venstre Gunnar Einvik, Inger Holmen og Arne Skorstad.

Sp klar valgvinner i Flatanger

Senterpartiet er den store valgvinneren i Flatanger, med 25 prosent av stemmene i årets Stortingsvalg.


Senterpartiet fikk 159 stemmer i Flatanger, mens Arbeiderpartiet fikk 153 stemmer, eller 24,1 prosent oppslutning.

For Sp ble det en framgang på 9,7 prosentpoeng fra forrige Stortingsvalg, mens Ap gikk tilbake med 9,9 prosentpoeng.

Høyre fikk en framgang på 2,8 prosentpoeng, og fikk 18,4 prosent, eller 117 stemmer.

Valgdeltakelsen ble på 79,3 prosent, noe som er en bedring fra forrige Stortingsvalg. Da stemte 76,7 prosent av de stemmeberettigede.

Stemmefordelingen ble som følger:

Partinavn Antall stemmer %-vis oppslutning Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg
Senterpartiet 159 25,0% 9,7 pp 0,5
Arbeiderpartiet 153 24,1% -9,9 pp -2,7
Høyre 117 18,4% 2,8 pp 4,3
Fremskrittspartiet 104 16,4% -0,7 pp 4,3
Sosialistisk Venstreparti 49 7,7% 3,5 pp -0,5
Kristelig Folkeparti 16 2,5% -2,0 pp -1,3
Miljøpartiet De Grønne 13 2,0% 1,3 pp 0,2
Venstre 9 1,4% -5,1 pp -6,0
Rødt 7 1,1% 0,3 pp -0,1
Kystpartiet 5 0,8% 0,8 pp 0,8
Alliansen 2 0,3% 0,3 pp 0,3
Helsepartiet 1 0,2% 0,2 pp 0,2
Piratpartiet 1 0,2% 0,0 pp 0,2
Demokratene i Norge 0 0,0% 0,0 pp 0,0
Liberalistene 0 0,0% 0,0 pp 0,0
Partiet De Kristne 0 0,0% -1,1 pp 0,0
Pensjonistpartiet 0 0,0% 0,0 pp 0,0
 

Her er stemmefordelingen, sammenliknet med stortingsvalget for fire år siden:

Parti 2013 2017
H 103 117
Frp 115 104
V 43 9
KrF 30 16
Ap 225  153
Sp 101  159
SV 28  49
Rødt 5 7
MDG 5  13
Andre 9 9
Les mer om valgresultatene for Flatanger på valgresultat.no