Strandryddere fra mellomtrinnet på Øra på Lauvsnes. (Foto: Linda Geving)

Rydder plast og støtter TV-aksjonen

Elevene ved Lauvsnes skole har de siste dagene ryddet strender og samlet inn penger til årets TV-aksjon - Et hav av muligheter.


Årets TV-aksjon samler midler til å bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også mennesker.

En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er pengene fra TV-aksjonen øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Ungdomstrinnet dro på langtur og ryddet i Oksbåsdalen. (Foto: Ellen Krokstad)

Ved Lauvsnes skole satser de i år både på praktisk arbeid med å rydde langs strendene og på å samle inn penger til aksjonen og rydding i Asia via Spleis.

Alle klassetrinn er i aksjon for å rydde i aksjonsuka. Småtrinnet startet allerede tirsdag med rydding på Ytterhaugen på Lauvsnes, mot slutten av uka fortsetter de med rydding i nærmiljøet rundt skolen.

Også mellomtrinnet holder seg nært skolen på sin dugnadsdag og "trålet" Øra torsdag på jakt etter plast og annet avfall som ikke skal få ligge å forsøple naturen.

Mange sekker søppel i fjæra ble samlet inn av elevene ved Lauvsnes skole. (Foto: Ellen Krokstad)

Ungdomstrinnet dro derimot på langfart. Onsdagen ble en langdag for elevene som ble brukt til rydding i Oksbåsdalen, der det var store mengder avfall. Også tidligere i høst ble det ryddet i området av en klasse ved Olav Duun videregående skole.

Skolen har i mange år hatt salgsdag til inntekt for TV-aksjonen, men årets salgsdag måtte avlyses på grunn av den pågående Covid 19- pandemi. Ansatte og elever håper at mange i stedet vil bidra på skolens Spleis.