www.flatanger.no. Dette var det viktigste tiltaket næringslivet ville prioritere i bolyst-arbeidet i kommunen." />
Video med ordfører Olav Jørgen Bjørkås og leder av Flatanger næringsforum, Camilla Kvaløsæter som foretar den offisielle åpninga av Flatanger-portalen.

Ny Flatanger-portal på lufta

I dag lanserer ordfører Olav Jørgen Bjørkås og leder av Flatanger Næringsforum, Camilla Kvaløsæter, den nye portalen www.flatanger.no. Dette var det viktigste tiltaket næringslivet ville prioritere i bolyst-arbeidet i kommunen.


- Bolyst-prosjektet kom som et resultat av arbeidet med strategisk næringsplan i Flatanger, og næringslivet i kommunen var veldig klar på at vi måtte ha en egen Flatanger-portal som både kunne fortelle om arbeids- og fritidsmuligheter i kommunen, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås i en pressemelding fra bolystprosjektet.

- Viktig for rekruttering
Det er Proneo og prosjektleder Kristin Haanshuus som har hatt ansvaret for arbeidet med portalen. Selve utførelsen er gjort av kommunikasjonshuset Trio Media i Namsos, mens en intern arbeidsgruppe i næringsforumet jobbet med kravspesifikasjonen til portalen.

- Jeg tror dette vil bli en viktig kommunikasjonskanal for næringslivet i Flatanger. Ikke minst i arbeidet med å kunne rekruttere nye medarbeidere både til næringslivet og kommunen, sier nyvalgt leder av næringsforumet, Camilla Kvaløsæter.
Ikke konkurrent
I arbeidet har det vært viktig at den nye portalen ikke blir etablert i konkurranse med den digitale nyhetsavisa www.flatangernytt.no.

- Vi har hatt en god dialog med redaktøren Ove Magne Ribsskog, som også har vært en del av prosjektgruppen. Bolyst-prosjektet jobber nå med hvordan portalen og nyhetsavisa kan samarbeide framover, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.
Velkomspakke
En del av arbeidet med portalen har også innbefattet utarbeidelse av en velkomstpakke til nyinnflyttere til Flatanger.

- Når denne er ferdig skal vi kontakte alle som har flyttet til kommunen det siste året, slik at vi oppretter en god dialog med dem, sier ordføreren.