Fra venstre: Sigrid M. E. Dahle, vaktmester Narve Iversen, Aksel Vedvik, Adrian Førde, Sata Jairak. Følgende var ikke tilstede: Håvard Myren, Anwar Debes, Thomas Førde, Maria Trefjord Derås, Sara Linnea Hansen, Oda Ruud Kristiansen og Magnus Ty

Med metall på øret på en gressklipper

10 ungdommer fra Flatanger har gjennom sommeren klippet plener, luket, malt, vasket og gjort annet arbeid på kommunens eiendommer.


Etter over 30 år med sommerjobb for ungdom og med årets budsjettramme på  85.000 kroner, har deltagerne tjent seg noen slanter til skoleåret. Rengjøringsansvarlige og vaktmesterkorpset har fulgt opp ungdommen.

Vi møter 4 av de 10 deltagerne utenfor Miljøbygget med ulike redskaper og en sprek gressklipper.

Aksel Vedvik, 18 år, som ellers i året går på Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy, sier at å jobbe i Flatanger i sommerferien passet godt når han er i heimkommunen sin i ferien. Han har trivdes med fysisk og selvstendig arbeid som å klippe plen, legge plen og male litt.

- Passer bra med metall på øret når man kjører gressklipper, sier han med et smil.

Sigrid Einvik Dahle, 16 år, har vasket på Lauvsnes skole og Flatanger Pleie- og Omsorgstun. I tillegg fikk hun arbeide en dag i barnehagen hvor hun senere fikk jobb som tilkallingsvakt!

Adrian Førde år har sammen med Sata Jairak, begge 17 år, jobbet sammen med å skrape gress på kirkegårdene. I tillegg har Adrian malt gjerdet i barnehagen.

De mente at vaktmesterne var flinke til å gi og forklare arbeidsoppgaver. Adrian mente også at det er bra at det finnes alternativer til å jobbe i fiskeoppdrett i ferien.

- En sommerjobb i kommunen anbefales på det sterkeste! sier han.