Kranen i kummen ved Jeriko må byttes før arbeidet med å finne lekkasjen kan fortsette. Entreprenør Kaldahl og folk fra vassverket fortsetter jobben torsdag.

Leter etter stor vannlekkasje

Vik og Kvaløyseter vassverk har siden søndag lett etter en større vannlekkasje. Nå går det ut mer enn dobbelt så mye vann som normalt.


- Vi har en større lekkasje som er vanskelig å finne, sier leder Håvard Angen Haarstadstrand i vassverket.

Etter mye leting er det nå klart at lekkasjen må befinne seg i boligfeltet Jeriko. Vannet til fire boligeiendommer i feltet er avstengt natt til torsdag for på den måten å hindre at mye vann forsvinner.

Lekkasjen utgjør 105.000 liter vann i døgnet. Normalt forbruk ligger på rundt 80.000 liter, slik at det nå går ut mer enn dobbelt så mye vann som normalt.

Vann fra Lauvsnes
Onsdag kveld var magasinene tomme. Redninga for sørsognet er at det for noen år siden ble lagt vannledning i sjøen som kobler sammen Lauvsnes vassverk med Vik og Kvaløysæter vassverk.

- Vi får nå vann fra Lauvsnes. Magasinene vil bli fylt opp i løpet av natta, sier Haarstadstrand.

Denne kranen sitter fast og må byttes før arbeidet kan fortsette.

Vanligvis får Vik og Kvaløysæter vann fra grunnvannsbrønner. Før Lauvsnes ble koblet til, var Vikdalsvannet reservevannkilde.

På Vik er det gårdsbruk med melkproduksjon og to hønsehus som trenger mye vann. Vannledningene til hønsehusene er koblet slik at de kan få vann fra Lauvsnes, selv om andre deler av Vik får vann fra egen kilde.

Håvard Angen Haarstadstrand er glad for at det i sin tid ble lagt vannledning fra Lauvsnes til Vik.

- Å koble sammen vassverkene var nok det smarteste som er gjort. Vi vet at produksjonen på Vik går ned.

Håvard Angen Haarstadstrand sier at det er gammelt og dårlig ledningsnett på Vik. På sikt bør vassverket bli overtatt av kommunen, mener han. Kommunen har allerede overtatt vassverkene på Utvorda, Jøssund og Hasvåg.
Vanskelig å lokalisere feilen
Den siste lekkasjen ble oppdaget natt til søndag. Da gikk det ut 30.000 liter vann.

Feilsøking ble satt i gang, men det viste seg vanskelig å finne feilen. Det kom opp vann på et punkt, men det viste seg å skyldes et tett drensrør.

Et annet sted de skulle grave, var det høyspent og NTE måtte tilkalles. Men heller ikke der var det feil på vannledningen.

Nå er vassverket sikker på at feilen ligger i Jerioko. Men en kran virker ikke, og den må skiftes før arbeidet kan fortsette torsdag.

- Vannledningen ligger dypt, og den er lagt sammen med drenering. Dermed er det vanskelig å lokalisere feilen, siden vannet renner ut, sier Håvard Angen Haarstadstrand, som håper å finne lekkasjen og få tettet den i løpet av torsdagen.