Even Hanssen, Mattias Hanssen og Nadia Debes vanner plantene, som trenger mye vann i varmen

Lauvsnes skole deltar på Den naturlige skolesekken

Lauvsnes skole har i samarbeid med Vangan barnehage og pleie- og omsorgstunet, fått tildelt midler fra Den naturlige skolesekken for å starte en skolehage.  


Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsing på bærekraftig utvikling, natur og miljø. Målet med Den naturlige skolesekken er å få elevene til å få mer kunnskap om bærekraftig utvikling, og kunne forstå miljøforandringen på kloden. De har også som mål at man skal finne løsninger på miljøproblemer i dag og fremover i tid.

Skolene som deltar får økonomisk støtte til undervisning og faglig påfyll. Skolene som deltar blir fulgt opp av regionale kontakter fra ulike institusjoner, og Naturfagsenteret.

Skolehagen skal plasseres ved pleie- og omsorgstunet på grunn av at det er kort avstand mellom de forskjellige stedene. Dette er en måte for å dra nytte av hverandres kunnskap. Skolen og barnehagen lærer mye av de eldre ved å samarbeide.

Elevene skal jobbe med dette prosjektet tverrfaglig. I hovedsak er det naturfag, matematikk, mat og helse og samfunnsfag som er med på det tverrfaglige prosjektet. Hovedmålet er at man skal kunne benytte vekstene til å lage mat i mat- og helsefaget på skolen. Barnehagen skal kunne lage enkle retter, og de eldre skal få muligheten til å få ferske råvarer til noen middager.

Elevene skal kunne se verdien i å dyrke mat selv og vite hva man kan bruke de forskjellige vekstene til.