De tre lamaene har alle fått navn. Roy Strøm har døpt sin Dalai, Lars Brandsmo har planer om å kalle sin for Lambi, mens Lars Mårviks lama heter Lennart.

Lama skal beskytte sau mot rovdyr

Tre sauebønder i Flatanger tar grep for å hindre rovdyrtap i saueflokken. De har anskaffet hver sin lama, og de søramerikanske dyrene ankom bygda onsdag. Se video.


Dalai, Lambi og Lennart er Flatangers første lamaer, og de er tiltenkt en viktig jobb.

- Vi skal bruke lamaen til rovdyrbekjempelse, og håper det blir mindre tap, sier Lars Brandsmo.

Store tap
Han er den av de tre som har hatt størst tap de siste åra. I fjor mistet han 32 prosent av nyfødte lam til rev og gaupe. Også i år har han opplevd tap, og to lam er påvist tatt av gaupe.

- Jeg håper dette kan hjelpe, sier Brandsmo, som er villig til å prøve nye metoder for å berge lammene.

Lama har vist seg effektiv i å jage bort både rev, gaupe og andre rovdyr fra saueflokken. Lama er utpregede flokkdyr, og de tar som regel lederjobben og ansvar for å forsvare flokken. Det gjør den både ved å spytte og sparke.

Lama til Flatanger from Ove Magne Ribsskog on Vimeo.

- Det er gode erfaringer med bruk av lama andre steder. Lamaen er den første som måter opp hvis rovdyr nærmer seg flokken. I Tibet brukes den som forsvar mot fjelløver, sier Lars Mårvik.
Kløvdyr
Han og kona Aase Kristin startet med sau i fjor, og har så langt ikke hatt tap. Roy Strøm i Bårdvika har heller ikke hatt noe stort problem med rovdyr, men ser på lamaen som et godt forebyggende tiltak. Dessuten har han planer om å bruke den til å bære kløv i fjellet.

Det ble litt mer spenning enn ønskelig da lamaene ankom Trefjorden onsdag. To av lamaene klarte å stikke av, og de tok veien fatt i retning Lauvsnes.

Til alt hell ble de ikke påkjørt i Trefjordkleiva, men der møtte de skolebussen. Dyrene snudde og løp tilbake mot gården. Der ble de møtt og jaget inn på gårdstunet, og til slutt opp på låven hvor de ble fanget.

- En knallstart, men med gode naboers hjelp ordnet det seg, sier Lars Mårvik.
God investering
En lama koster nærmere 10.000 kroner inkludert moms og frakt, men investeringen kan fort bli lønnsom.

- Om jeg kan berge to-tre lam i året, er dette lønnsomt, sier Lars Brandsmo.

Lamaene er ikke vant til grime ennå, men de skal temmes før de slippes blant sauene. Lars Brandsmo har stor tro på at lamaen Lambi skal holde rovdyr unna sauene. Lamaene er ikke vant til grime ennå, men de skal temmes før de slippes blant sauene. Lars Brandsmo har stor tro på at lamaen Lambi skal holde rovdyr unna sauene.

De tre lamaene er drøyt ett år gamle, og de kan bli 20-25 år. Dermed kan de vokte saueflokken i mange år framover.

- Hvis dette fungerer, blir dette ikke den siste lamaen som kommer til Flatanger. Det er mange sauebruk i kommunen som har de samme problemene, sier Brandsmo, som nå håper å berge lammene for både rev, gaupe og andre rovdyr.