- God beredskap betyr at vi må være forberedt på det uforutsette. Vi må aldri utelukke at vår matberedskap kan bli utfordret. Den er altfor viktig til det. Derfor er det grunnleggende viktig at vi har matjorda i hevd, skriver Per Olav Tyldum, landbrukspolitisk talsperson for Sp, i dette innlegget.
DEBATT

Norges matberedskap kan bli utfordret

Sterkere beskyttelse og forvaltninga av matjorda vår er en av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å sikre vår matsikkerhet.


DEBATT:
Dette er det debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Riksrevisjonen rapport om matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet ble nylig avlevert til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Rapporten slår fast at Norge kan bli mer selvforsynt med mat. Vi kan blant annet øke kornproduksjonen. Men da må sterkere virkemidler til.

Nedbygging av dyrka areal har heldigvis en nedgang de siste åra. I forbindelse med behandlingen av årets jordbruksavtale på Stortinget ble regjeringens forslag til jordvernstrategi vedtatt med ambisjon om å senke nedbyggingen ytterligere. Det betyr at landet samla sett ikke skal kunne omdisponere mer enn 2000 dekar innen 2030. Det er urovekkende at Høyre og Frp stemte imot denne strategien uten å fremme alternative forslag.

Under Riksrevisjonens framlegg på Stortinget slo leder Schjøtt-Pedersen fast at den beste jorda blir nedbygd mens nydyrkingspotensialet er mer begrenset. I tillegg ble det slått fast at ved dagens tempo med drenering av vår matjord, ville det bare ta 100 år før all jord i landet er ferdig drenert. Konklusjonen er at matjorda vår ikke forvaltes på en fullt ut bærekraftig måte.

Konklusjonene i rapporten viser til at Norge sannsynligvis har en stor selvforsyningsevne av mat i en krisesituasjon, også fordi vi har tilgang på mye fisk. For å utnytte selvforsyningsevnen best mulig vil vi være avhengig av at vi legger om både produksjonen og konsumet av mat. Her etterlyser revisjonen tiltaksplaner fra departementene gitt at det skulle oppstå en svikt i tilgangen på importert mat eller fôr. Riksrevisjonen mener det ikke er noen motstrid mellom å importere varer samtidig som vi har en beredskap om grensene måtte stenges.

Jeg mener rapporten gir et godt utfordringsbilde. God beredskap betyr at vi må være forberedt på det uforutsette. Vi må aldri utelukke at vår matberedskap kan bli utfordret. Den er altfor viktig til det.

Derfor er det grunnleggende viktig at vi har matjorda i hevd. Historisk har vår evne til omstilling og ikke minst evne til å finne løsninger i krevende tider vært høy. Kanskje er det på tide å minne oss om hvor viktig det er å opprettholde bosetting og kunne dyrke og høste av over hele landet.

Derfor er det viktig å forstå at en satsing på norsk landbruk ikke kan slås av og på ut fra hvilke politiske parti som leder landet. Ansvaret har Senterpartiet tatt, og sammen med Ap i regjering er det gjort betydelige grep. Vi er ikke i mål, men skal levere på våre lovnader.

Vi skal som land være forberedt på det utenkelige. Jeg er enig med riksrevisoren i at risikoen og vår sårbarhet i norsk matforsyning må ta hensyn til om velfungerende handel faller bort og vi må være beredt på omlegging av produksjon og forbruk.

Men noen viktige prinsipper står fast; Vi har vår verdifulle matjord, vårt klima, vår stolte tradisjon for matproduksjon, fotosyntesen og mange andre viktige forutsetninger for å produsere vår mat i landet. Det er vår grunnleggende matberedskap.

Av Per Olav Tyldum, landbrukspolitisk talsperson for Senterpartiet

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.