Steinmassene etter raset som gikk for rundt 20 år siden, vises godt på fjære sjø. Massene har hindret bruk av havna, men nå skal de bort. Lekteren og gravemaskina er på plass.

Kvaløysæter havn mudres

Endelig er Kystverket i gang med å mudre Kvaløysæter fiskerihavn. - En gledens dag, sier Lars Mårvik i Fiskarlaget.


En stor lekter er nå på plass i havna hvor mudringa av om lag 500 kubikkmeter masse skal starte. Massene skal kjøres på land med lastebil og deponeres øst for havnebassenget.

For 15-20 år siden gled det ut masser under utfylling for å bygge ei kai ved moloen. Massene er blitt liggende siden, til hinder for ferdsel og bruk av fiskerihavna.

Ventet lenge
- Dette har vi ventet lenge på. Det har vært flere diskusjoner med kommunen og Kystverket, og det har vært uklart hvem som har hatt ansvaret, forteller Lars Mårvik, som har kai på moloen innenfor der raset gikk.

Til slutt tok Kystverket på seg ansvaret for å ordne opp, men det skulle fortsatt gå lang tid før mudringa ble en realitet.

Det er kraftige dimensjoner over lekter og gravemaskin, som skal gjøre jobben i havna.

- Det har vært flere befaringer og lovet penger, men det er ikke blitt noe før nå. Dette er en gledens dag, når de nå kommer og gjør jobben, sier Lars Mårvik.
Kan utvide kaia
Han driver blant annet med leppefiske og har to båter for leppefiske og en sjark. Men i dag må han leie plass for to av båtene hos campingen. Det har ikke vært mulig å utvide kaia eller legge ut flytebrygge.

- Nå går det an å utvide kaia litt og bygge flytebrygge, sier Mårvik, som sier at også andre fiskere får bedre forhold.

Det blir også mulig å bygge ei kai til mellom de to kaiene til Lars Mårvik og Arve Bjørsvik ved moloen.

- Vi håper på rekruttering til fiskeryrket. Nå går det i alle fall an å bygge kai her, sier Mårvik.

I dag er det tre fiskere og seks båter i havna. I tillegg har Bjørøya landbase for sitt anlegg i Jøssundfjorden.