Jan Arne Olsen (til venstre) og Viktor Grønhaug fikk overrakt Norges Vels medalje tirsdag. Til stede var også ordfører Olav Jørgen Bjørkås. (Foto: Småkraft)

Jan Arne og Viktor hedret

Jan Arne Olsen og Viktor Grønhaug er tildelt Norges Vels fortjenstmedalje etter mer enn 30 års arbeid på kraftverkene i Flatanger - først i Van Severen, senere i Småkraft.


Viktor Grønhaug ble ansatt 1986 og Jan Arne Olsen i 1988 i Van Severen & Co i Flatanger, hvor kraftverksdelen av selskapet senere ble overtatt av Småkraft AS.

Begge har siden jobbet som driftsteknikere ved bedriften, som bidrar til
fornybar energi til forbrukere i regionen med de fire kraftverkene som selskapet driver i Flatanger-området.

Ros for innsats under flommen
- Kraftproduksjon er ferskvare og lokal tilstedeværelse, god faglig innsikt og et stort engasjement er nødvendig for å kunne operere kraftverkene på en trygg og effektiv måte over lang tid. Viktor og Jan Arne har jobbet iherdig, spesielt ble dette tydelig ved flommen i 2006, hvor begge gjorde en glimrende innsats for å begrense skaden fra flommen på anleggene og på våre omgivelser, sier administrerende direktør Terje Vedeler i Småkraft AS i en pressemelding.

- For meg har det vært en glede og arbeide med disse kraftverkene som krever stor faglig allsidighet. Her har vi løst alt fra oppgradering på elektriske høyspentanlegg til grindrensk og skoghogst», sier Viktor.

- Jeg setter pris på den friheten som jobben på småkraftverkene har gitt meg i alle
disse årene, faglige utfordringer har vi hatt mange av og vi har alltid klart å løse dette slik at vi får utnyttet vannet vi har i magasinene på best mulig måte, sier Jan Arne.
Medalje og gullklokke
Ledelsen i Småkraft AS inviterte tirsdag til festmiddag på Zanzibar Inn for Viktor og Jan Arne med følge og ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Under middagen delte Terje Vedeler og Jørgen Hundvin, som er operasjonsdirektør i Småkraft, ut Norges Vels diplom og medalje for lang og tro tjeneste, samt gullklokke fra selskapet.

De takket Viktor og Jan Arne for deres innsats gjennom over 30 år.