– Rognkjeksa er ett av de fremste våpnene mot lakselusa i dag. Det gleder meg å se at næringa er innovativ og tar grep, sier fiskeriminister Per Sandberg.

" />
Rognkjeksa kan bli nokså stor ute i det fri. Her viser Ingunn Næve fra Aquagen fram en rognkjeks til fiskeriminister Per Sandberg og Elin Agdestein. (Foto: Jonas Olsen, Namdalsavisa)

Imponert fiskeriminister åpnet Namdal Rensefisk

– Rognkjeksa er ett av de fremste våpnene mot lakselusa i dag. Det gleder meg å se at næringa er innovativ og tar grep, sier fiskeriminister Per Sandberg.


Fiskeriministeren var en av 80 spesielt inviterte gjester som hadde kommet for å ta del i åpninga av oppdrettsanlegget av rognkjeks til Namdal rensefisk i Flatanger tirsdag.

– Jeg blir bare mer og mer imponert, selv om jeg har sagt at med all min reisevirksomhet som fiskeriminister så er det lite som overrasker meg. Jeg ser at det er så mye som skjer i næringa. Det har vært flott å få komme hit og se på dette anlegget, som jo er det største vi har med tanke på rognkjeks, forteller fiskeriministeren.

– Rognkjeksa vil være ett av de viktigste bidragene vi har når det kommer til kampen mot lus, legger han til.

Betydelig aktør
Videre forteller Sandberg at anlegget i Storlavika i Flatanger vil være en betydelig aktør i kampen mot lusa.

80 gjester ble servert mat og underholdning i et stort telt slått opp for anledninga. Marte Dahle Olsen og Jens Martin Olsen underholdte gjestene. 80 gjester ble servert mat og underholdning i et stort telt slått opp for anledninga. Marte Dahle Olsen og Jens Martin Olsen underholdte gjestene. (Foto: Jonas Olsen, NA)

– Det er jo flere slike typer anlegg i Norge, både for annen leppefisk og rognkjeks. Her i Flatanger er det størrelsen som er spesiell. Det er faktisk det største anlegget som er etablert. Deres bidrag med rundt 2,3 millioner rognkjeks vil være betydelig til den veksten i havbruket som vi vet kommer framover. Det er det ingen tvil om, sier fiskeriministeren.

– De har også satt seg mål om et avlsprogram der de skal få fram den ideelle rognkjeksa som spiser mest mulig lus. Det synes jeg er artig.
Mål om vekst
Nasjonalt har havbruksnæringa ambisjoner om å vokse fra 1,4 millioner tonn produsert fisk til fem millioner tonn i løpet av 35 år.

– Vi må utvikle oss. Vi må ha en revolusjon. Næringa er ung, bare 40 år. For neste generasjon oppdrett, enten det er fisken i merdene eller bekjempelse av de utfordringene vi har med lus og sykdom, må vi ta store skritt for å nå ambisjonene. Mulighetene ligger der, men det må skje ting for at det skal gå. Jeg opplever næringa som veldig offensiv på akkurat det, sier Sandberg.

– Oppdrett av laks har sine utfordringer, og det har også oppdrett av rognkjeks. Hva er planene videre for å få bukt med disse utfordringene?

Per Sandberg foretok den offisielle åpninga av Namdal Rensefisk. (Foto: Stian Holmen Lein) Per Sandberg foretok den offisielle åpninga av Namdal Rensefisk. (Foto: Stian Holmen Lein)

– Der finnes utfordringer, det kan vi si, men jeg registrerer ei næring som ønsker å løse problemene. Jeg opplever også at forskninga er veldig på tilbudssida for å bistå næringa til å kunne takle problemene. Både lokalpolitikere og regionalpolitikere er veldig offensive og vil legge til rette for veksten som vi ønsker oss, sier Sandberg.

Han nevner også ei undersøkelse utført av Høgskolen i Troms, om hva folk mener om havbruk.

– Heldigvis er det slik at folk langs kysten ønsker havbruk velkommen og de ønsker ei utvikling. Da må vi gjøre dette på en slik måte at omdømmet til havbruk blir bedre enn det er i dag, mener fiskeriministeren.
Stolte
– Det har vært en veldig fin dag og mye folk på besøk. Kjempeartig. Vi er litt stolte, sier Per Anton Løfsnæs, daglig leder i Namdal rensefisk.

– Produksjon av rognkjeks skjer fra viltfanget rognkjeks, som vi fisker i Flatangers skjærgård. Vi har cirka en million fisk nå i produksjon, og vi tror at vi neste år skal klare å levere 2,3 millioner fisk ut til eierne sine oppdrettsanlegg, sier Løfsnæs.

Namdal rensefisk er et samarbeid mellom de fem havbruksbedriftene Bjørøya, Midt-Norsk Havbruk, Marine Harvest, Emilsen Fisk og Nova Sea.

– Det er så langt investert rundt 100 millioner kroner, og vi har litt igjen ennå. Vi havner fort på 110 millioner når vi er ferdige, opplyser Løfsnæs.

I tillegg har eierne planer om et prosjekt som går på å avle fram rognkjeks selv av stamfisk.

Det var selvsagt omvisning i anlegget under åpninga. (Foto: Jonas Olsen, NA) Det var selvsagt omvisning i anlegget under åpninga. (Foto: Jonas Olsen, NA)

– Stamfiskavl tror jeg er veldig viktig. Det er gjort på alle andre typer fisk. Blant annet på torsk. Det tror vi må til her også. Derfor er vi veldig glade for at vi har med oss Aquagen på eier-sida, som er de med mest kompetanse på dette med avl i Norge, sier Løfsnæs.

– Vil du si at rognkjeks per dags dato er det ultimate våpenet mot lakselusa?

– Det er ett av våpnene, og vi tror vi må bruke flere. Forebygging er et viktig tiltak her, og under dette er rognkjeks en av de viktigste faktorene, mener Løfsnæs.

Ordfører i Flatanger, Olav Jørgen Bjørkås, er veldig fornøyd med at det satses såpass hardt på havbruk i kommunen hans.

– Vi er faktisk en av de største havbrukskommunene i landet. Det er artig at vi nå har et slikt anlegg på land, og det er egentlig litt vanskelig å sette de rette ordene på det. Vi ser at oppdrettsnæringa ønsker å utvikle seg, og vi som kommune vil gjøre vårt for å tilrettelegge for det, sier Bjørkås.

Fredag vil det være åpen dag for publikum i det nye anlegget.