- Et slikt velferdsløft er mulig fordi regjeringen har tatt kampen om å innføre skatter på deler av overskuddet til de største havbruksselskapene, skriver nestleder Anne Beathe Tvinnereim i Sp i dette debattinnlegget. (Foto: Ragne B. Lysaker/Sp)
DEBATT

Halvert barnehagepris gir sterkere fellesskap

Regjeringen går inn for å halvere maksprisen for barnehage til 1500 kroner i måneden i 189 distriktskommuner fra 1. august 2024.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

I Nord-Trøndelag gjelder dette Meråker, Grong, Frosta, Overhalla, Indre Fosen, Snåase – Snåsa, Lierne, Raarvihke – Røyrvik, Namsskogan, Høylandet, Flatanger, Leka og Nærøysund.

I Sør-Trøndelag gjelder dette Oppdal, Rennebu, Røros, Midtre Gauldal, Selbu, Heim, Ørland, Rindal, Frøya, Osen, Holtålen, Tydal, Hitra og Åfjord.

I de andre kommunene kuttes prisen med 1000 kroner til 2000 kroner makspris per måned.

Et slikt velferdsløft er mulig fordi regjeringen har tatt kampen om å innføre skatter på deler av overskuddet til de største havbruksselskapene.

En kamp vi tok fordi vi har et mål om folkevekst i norske distrikt, økte fødselstall og å gjøre hverdagen lettere for folk. Et linjeskift fra forrige regjerings distriktspolitikk, som passivt så på folketallsnedgangen i distriktene.

Høyre lyttet til de store oppdrettsselskapenes behov for å skulle beholde alt av superprofitten sin, og stemte imot innføringen av lakseskatten.

Vi så behovet for å bruke en andel av overskuddet som blir skapt på norske naturressurser på det norske fellesskapet.

For å nå målet om folketallsvekst i norske distrikt må vi øke attraktiviteten for bosetting og verdiskaping over hele landet.

Da må vi på samme tid som vi utvider byvekstavtaler fra å bare gjelde de største byene til å også gjelde mellomstore byer, ta aktive grep for å øke attraktiviteten i de mindre norske kommunene.

Derfor har vi tatt kampen mot EØS-byråkratiet for å beholde differensiert arbeidsgiveravgift, derfor har vi innførte gratis ferjer og halvert prisene på øvrige ferjesamband og derfor halverer vi maksprisen på flyvninger til og fra distriktsflyplasser som Rørvik og får på plass nattparkerte fly fra Røros fra 1. april av.

Da vi gikk i regjering i 2005 var maksprisen for barnehage rundt 5500 kroner – målt i 2024 kroner. Etter åtte år i regjering hadde redusert den til under 3500.

Deretter kom Høyre og Erna Solberg og økte barnehageprisen til rundt 3700 kroner, mens vår regjering nå setter prisen ned til 1500 kroner over store deler av landet.

Erna Solbergs historikk med økning av barnehagepriser, og motstand mot at de som har mest skal bidra mer til fellesskapet, viser at Høyre i mindre grad ser behovet for å bygge sterkere fellesskap i nasjonalstaten Norge.

I Senterpartiet og Arbeiderpartiet ser vi behovet for sterkere fellesskap. Vi ser behovet for at vi trenger en ny generasjon med arbeidsfolk over hele landet. Folk som kan ta vare på våre eldre, til å bygge nytt og for å utvikle hele Norge videre.

Av Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet og utviklingsminister

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.