- Er du enig med oss i at klima, natur og miljø må prioriteres enda sterkere? Da er valget enkelt! Stem SV, skriver Ingeborg Hagerup og Turid Kjendlie i dette debattinnlegget. (Foto: Flatanger SV)
DEBATT

Klima, natur og miljø på prioriteres enda sterkere

Hva ønsker Flatanger SV for kommunen i framtida, og ikke bare for de neste fire år før et nytt valg møter oss?


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Som politiker er det viktig å ikke bare se hva vi trenger akkurat nå, men også hva som kan forventes av oss alle i årene som kommer. Vi må tenke på hva neste generasjon trenger, og hva Flatanger kommune kan gjøre for sine innbyggere. Vi må også ha blikket rettet utover, slik at vi ser vår egen kommune i en sammenheng med det som skjer rundt oss. Vi må tenke globalt og handle lokalt!

Kommunen jobber med en ny samfunnsplan, og det blir et viktig arbeidsredskap for alle som skal være politikere. Det blir et dokument som angår oss alle og som skal sikre at vi får en utvikling av kommunen som de fleste kan stille seg bak.

Det som vil bli viktig for Flatanger SV er hvordan vi kan sikre at klima, miljø- og naturvern blir et tema som gjennomsyrer planen. Flatanger kommune må tenke langsiktig når det gjelder bruk av naturressurser både på land og sjø.

Flatanger SV opplever at kommunen er veldig på når det gjelder næringslivets behov for areal og utvikling. Flatanger SV mener at det er viktig at en også vurderer behovet for å ha en natur som alle levende skapninger kan nyttiggjøre seg av. Dette ser vi på som et verdivalg, at vi som mennesker har et stort ansvar når det gjelder å ta vare på alt liv rundt oss. Vi vil være stemmen til de som ikke selv kan ytre seg; planter og dyr, natur, klima og miljø.

Flatanger SV vil derfor jobbe for å lage en ny, oppdatert og offensiv klima-, miljø- og energiplan og å få den gjennomført.

Vi vil være pådrivere for at kommunen er aktiv i søknad om midler til klimatiltak og at vi klarer å bevare dyrkajorda og et rent hav som grunnlag for vår matproduksjon.

Vi må i vårt planverk og i praktisk politikk innarbeide hensynet til biologisk mangfold i henhold til 30-prosentmålet i FNs naturavtale. Vi vil derfor opprettholde vernet av Skjellådalen naturreservat og være svært restriktive med bygging i strandsonen.

I mangt og mye er det tverrpolitisk enighet i Flatanger. Er du enig med oss i at klima, natur og miljø må prioriteres enda sterkere? Da er valget enkelt! Stem SV. Godt valg!

Av Ingeborg Hagerup, 2. kandidat, Flatanger SV
Turid Kjendlie, leder, Flatanger SV

 

 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.