Arbeidsstokken på Folla Maritime Service har fullt opp å gjøre. Her er en katamaran på 45 fot under bygging. Foran fra venstre: Trond Aune, Gregor Radonjecki og Rafal Lademan. Bak fra venstre: Johnny Øie, Frode Løvmo, Tom Birger Skotnes, Zbign

Fulle ordrebøker hos Folla Maritime

Folla Maritime Service AS går så det suser. Verftet har inngått avtale om bygging av tre båter til Cermaq AS. Kontrakten er verdt 27-28 millioner kroner.


- Vi har fulle ordrebøker, sier daglig leder Tom Birger Skotnes i Folla Maritime Service AS i Flatanger.
I tillegg til de tre båtene til Cermaq, er det også inngått avtale om bygging av to andre båter - en arbeidsbåt til Erfjord Stamfisk i Rogaland og en 36 fots sjark i samarbeid med Viknaslipen.
Bare et drøyt år etter konkursen i Folla Maritime AS og oppstarten av det nye selskapet, er kontrakter verdt til sammen 36 millioner kroner i havn.
Og arbeidsstokken er utvidet fra 9 til 14 personer.

Over all forventning
Jørn Havstein, daglig leder fra starten og medeier i selskapet, sier at utviklinga har gått over all forventing.
- Da vi gikk konkurs, var det helt stille. Det har alltid gått i bølgedaler, og nå er vi på tur opp, sier Havstein.
Tom Birger Skotnes tror gode laksepriser og tildeling av nye konsesjoner gjør at mange oppdrettere har behov for nye båter.
- Vi har nå innledet et nært samarbeid med Viknaslipen, og skal bygge vår første fiskebåt. Det blir en sjark på 36 fot rigget for snurrevad, sier Skotnes.
Arve Bjørsvik er en av Tom Birger Skotnes sine kunder, og han har fiskebåten "Siv Hege" oppe til service. Arve Bjørsvik er en av Tom Birger Skotnes sine kunder, og han har fiskebåten "Siv Hege" oppe til service.
Også innenfor tradisjonelt fiskeri skjer det ting som gir økt etterspørsel etter nye båter, og Folla Maritime Service håper å kunne bygge flere fiskebåter.
- Vi tar også verkstedoppdrag, og tar sikte på å øke omsetninga der, sier Skotnes.
Trenger nye lokaler
Han sier at verftet trenger nye lokaler for å kunne drive effektivt. Dagens lokaler på Øra er for små, og slipen går rett foran portene på brannstasjonen. Skal en båt sjøsettes eller trekkes opp, må kommunen varsles og brannbilene kjøres ut.
- Vi trenger større lokaler, sier Tom Birger Skotnes. - Vi trenger større lokaler, sier Tom Birger Skotnes.
- Vi har det fryktelig tungvint. Lokalitetene er en hemsko både for produktutvikling og for å kunne drive effektivt. Vi ønsker å få bygge en større hall i Storlavika, sier Skotnes.
Han startet som daglig leder 1. januar, og har bakgrunn fra Sjøforsvaret, utenriksfart og salgsarbeid. Nå styrer han Folla Maritime mot smulere farvann.
- Jeg er optimistisk, og håper at også kommunen drar i samme retning slik at vi får større lokaler og økt effektivitet, sier han.