Følg Osen kommune­styre direkte

Osen kommunestyre starter sitt møte torsdag kl. 10.00. Følg møtet direkte her.


Følgende politiske saker står på saklista for kommunestyremøtet:

 • 012/24 Alkoholomsetning 2023 - gebyrer 2024
 • 013/24 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring, Osen kommune,
  Trøndelag, ny behandling
 • 014/24 Godtgjørelse til medlemmer i Osen fjellstyre 2024 - 2027
 • 015/24 Justering av husleiesats - Granbakken sokkel vest - Kjerkveien 14 C
 • 016/24 Ventestønad for flyktninger
 • 017/24 Notat til kommunestyret - avskriving av fordringer
 • 018/24 Kontrollutvalget årsrapport 2023
 • 019/24 Samarbeidsavtale legevaktstelefon - vertskommuneavtale
 • 020/24 Samarbeidsavtaler for interkommunale samarbeid i Fosenregionen
 • 021/24 Delegering fullmakt formannskapet - høringssvar utkast til regional planstrategi for Trøndelag
 • 022/24 Høring - Forslag til rullering av forskrift om hausting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag - Delegert fullmakt til formannskapet

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.