Osen kommunestyre starter sitt møte klokka 9 torsdag i møterom Buholmråsa. (Foto front: Osen kommune)

Følg Osen kommune­styre direkte

Osen kommunestyre holder sitt siste møte før sommerferien torsdag. Følg møtet direkte her fra klokka 09.00.


Følgende saker står på saklista:

 • Kommunale biler - finansiering av anskaffelse av kommunale biler
 • Salg av kommunal grunn - næringsareal på Vingsand - salg fra gnr./bnr. 12/88
 • Salg av kommunal grunn - tilleggsareal til tomt Vingsandveien 440 - gnr./bnr. 12/19 og 12/44 - fra gnr./bnr. 12/2
 • Administrativt vertskommunesamarbeid med Indre Fosen kommune innen landbruksområdet - inngåelse av avtale
 • Samarbeidsavtale Fosenregionen interkommunalt politisk råd
 • Samarbeidsavtale kommuneoverlege
 • TV-aksjonen 2024 - Opprettelse av kommunekomité
 • TV-aksjonen 2024 - Tilskudd fra Osen kommune
 • Valg av forliksråd og møtefullmektig for perioden 01 01 25 til 31.12.28
 • Valg av jordskiftemeddommere for perioden 01 01 25 til 31 12 28
 • Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 01 01 25 til 31 12 28
 • Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2025 - 2028
 • Tertialrapport 1 per 30 april 2024
Sakliste finner du her.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.