Følg Flatanger kom­mune­styre direkte

Flatanger kommunestyre har sitt siste møte før sommerferien torsdag. Følg møtet direkte her fra klokka 14.30.


I torsdagens møte skal blant annet samfunnsplanen vedtas, det skal avklares om Flatangers forhold til Helseplattformen, og det skal avgjøres om Vik skole skal legges ut for salg igjen.

Følgende saker skal behandles:

PS 30/24 Tilstandsrapport for grunnskole 2023-24
PS 31/24 Kulturmidler fysisk aktivitet
PS 32/24 Avklaring om videre prosess for ny elektronisk pasientjournal (EPJ)
PS 33/24 Kommunal veterinærvakt i Flatanger - Ny avtale 2024-2026
PS 34/24 Thomas Wright og Trine Wennevik-Wright - Søknad om konsesjon
for erverv av eiendommen gnr 23 bnr 7 på Kvaløysæter i
Flatanger.
PS 35/24 Kommuneplanens samfunnsdel
PS 36/24 Vik skole - ny vurdering med hensyn til salg
PS 37/24 Flatanger kommunes årsmelding og regnskap 2023
PS 38/24 Tertialrapport nr. 1 2024
PS 39/24 Budsjettjustering av drifts- og investeringsbudsjettet på bakgrunn
av tertialrapport nr. 1 for 2024
PS 40/24 Rapport om kommunens finansforvaltning 1. tertial 2024
PS 41/24 Søknad om kommunal garanti for lån til ny bølgedemper Vik havn
PS 42/24 Retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes
bevillingspolitikk 2024 - 2028
PS 43/24 Ny samarbeidsavtale, kommunelege og miljørettet helsevern
PS 44/24 Valg av nytt kontrollutvalg grunnet at et medlem må fratre pga
ansettelse i kommunen
PS 45/24 Valg av forliksrådsmedlemmer og meddommere, samt forslag på
skjønnsmenn (For perioden 1.1.2025 - 31.12.2028)

Her finner du sakspapirer til møtet.

Her er tidligere artikler om saker som skal behandles:

 

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.