Følg Namsos kom­mune­styre direkte

Namsos kommunestyre har møte torsdag og skal behandle forslag om kutt. Følg møte her direkte fra kl. 09.00.


Første sak er virksomhetsrapportering, der kommunedirektøren foreslår at saken om ny skolestruktur tas opp på nytt.

Formannskapet avviste tirsdag å ta en ny runde på om ungdomstrinnet på Statland skal flyttes til Namdalseid, og om Namsos barneskole skal legges ned.

Posisjonen har flertall og etter all sannsynlighet blir forslaget fra kommunedirektøren avvist. Men det kan hende opposisjonen kommer med andre forslag.

Saklista ser slik ut:

PS 48/24 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2024
PS 49/24 Institusjonsplasser Bangsundvegen 2A - Finansiering
PS 50/24 Investering i solcelleanlegg på nytt driftsbygg i Hestmarka
OS 7/24 Status for framdrift og økonomi ved renovering av Oasen
OS 8/24 Orientering om veterinærordning i Namsos
PS 51/24 Områderegulering Spillum - behov for gjennomføring av
grunnundersøkelser
PS 52/24 Søknad om fritak for eiendomsskatt - Statland Pensjonat AS
PS 53/24 Søknad om fritak for eiendomsskatt på studentboliger: Kirkegata
9 og Dr.Batts veg 1
PS 54/24 245/49 - Overdragelse av tilleggsareal - Fullføring av
saksbehandling i tidligere Fosnes kommune
PS 55/24 49/8 og 49/67 - Makebytte arealer ved Otterøy oppvekstsenter
PS 56/24 Samarbeidsavtale kommunelege
PS 57/24 Ny løsning for pasientadministrasjon, pasientjournal og
samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
PS 58/24 Høring - endringer i konsesjonsloven
PS 59/24 Planstrategi for 2024 - 2027
PS 60/24 Gjennomgang av alkoholpolitikken i Namsos kommune
PS 61/24 Søknad om skjenke- og serveringsbevilling Braa Bar og Barmat
AS, avdeling LilleBRAA
PS 62/24 Nyvalg av medlem i Eldreråd 2023-2027

Her finner du saksdokumentene.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.