Flatangernytt og Flatanger Media har fått nye eiere og nytt styre, fra venstre: Gunnar Severeide, Per Sigurd Lindseth, Trio Media, styremedlem Lise Sørgaard, Spar Flatanger, Solveig Løfsnæs Sivertsen, Bjørøya, redaktør Ove Magne Ribsskog og s

Flatangernytt fornyes og styrkes

Flatangernytt skal fornyes og styrkes for å bli enda bedre på lokale nyheter og stoff om Flatanger og flatangringer.


Den siste tida har det vært jobbet med å få inn flere eiere og sikre et økonomisk fundament for videre drift. Det har nå lyktes. Dermed kan avisa ta steget over fra å være basert på frivillig arbeid til å bli ei enda mer profesjonell avis med ansatte.

- Vi er svært glade for å ha fått med oss flere eiere som er genuint opptatt av Flatangernytt, og som ser verdien av å ha ei lokalavis for Flatanger, sier redaktør Ove Magne Ribsskog.

Flatangernytt ble startet i 2012, med Aktiv Samfunnsutvikling AS som utgiver. Dette selskapet endrer nå navn til Flatanger Media AS, samtidig som nye eiere kommer inn og egenkapitalen styrkes.

Viktig for Flatanger
Prosjektleder Arve Løberg i Bolystprosjektet i Flatanger har vært sentral i arbeidet med «Nye» Flatangernytt. Han har over 40 års fartstid innen media, sist som sjefredaktør og administrerende direktør i Trønderavisa, og er valgt som ny styreleder i Flatanger Media.

- Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass Ove Magne Ribsskog som redaktør og daglig leder i Flatangernytt og ikke minst at Hilde Tyldum Stordal også har takket ja til å ha en deltidsstilling i selskapet, sier Løberg.

Han sier at Flatanger Media er et viktig selskap for Flatanger.

- Det er viktig for å bygge identitet i kommunen både for fastboende, de som har sitt hjerte i Flatanger, men bor andre steder, og for de som har fritidsbolig i kommunen, sier Arve Løberg.

Han påpeker at den viktigste jobben for Flatanger Media er å utgi Flatangernytt – en digital nyhetsavis som skal drives etter prinsippene i Redaktørplakaten som ei fri og uavhengig avis. Styrelederen understreker at selskapet også jobber med å få på plass en avtale med kommunen og næringsforum om å administrere den nye Flatanger-portalen i tillegg.

- For at vi skal lykkes med denne satsingen, har det vært viktig å få med nye aksjonærene som har tro på prosjektet og så kan bidra med kapital og støtte. Jeg er veldig glad for at Bjørøya Holding, Gunnar Severeide, Aqua Kompetanse, Spar Flatanger, Trio Media og Lindseth Reklame alle har stilt opp med penger slik at vi har fått den nødvendige egenkapitalen til å satse på avisa, sier Arve Løberg.
Avhengig av abonnenter
Det nye fundamentet for Flatangernytt er basert på at avisa går over til å bli abonnementsavis.

- Skal vi lykkes, trenger vi all mulig støtte fra alle som heier på Flatanger. Det er fullt mulig å oppnå statsstøtte for ei digitalavis i Flatanger, men da trenger vi abonnenter som støtter avisa, sier styrelederen.

I midten av desember blir Flatangernytt lansert på ny plattform, med integrert løsning for abonnement. Dette er et stort økonomisk løft, og Løberg og Ribsskog er glade for at kommunen gjennom næringsfondet har støttet denne investeringen.

Etter aksjeutvidelsen er det valgt nytt styre i Flatanger Media AS. Det består av Arve Løberg, Lise Sørgaard, Malin Løfsnæs, Svein Roar Lindseth og Hilde Tyldum Stordahl.

Flatangernytt og Flatanger Media har flyttet inn i nye kontorlokaler i Havbruksparken i Storlavika.