Bodil Strøm Lindseth har gitt ut bok om flatangerdialekta (Foto: Ove Magne Ribsskog).

Flatangerdialekta på trykk

Flatangerdialekta er nå å finne mellom to permer. Bodil Strøm Lindseth har samla 1350 ord og uttrykk, og mange har allerede skaffet seg boka «Dialekt i Flatanger».


- Dette er et forsøk på å systematisere viten om uttale og ordforråd i talemålet i Flatanger fra ca. 60 år tilbake og fram til i dag, sier Lindseth.

Salget har gått bra, og førstkommende fredag er Lindseth til stede på Spar på Lauvsnes for å selge bøker.

- Flatangringer flest er målgruppe for denne boka. Jeg håper den kan være en kilde til diskusjon og refleksjon rundt hvorfor vi snakker som vi gjør.

Som en smakebit tar vi med noen ord: Balhausi, døratrøkkert, eikert, dæmmel og tørlaup. Betydning finner du i boka.

Inspirert av historielaget

Det er et par år siden hun begynte med bokprosjektet. Det er blant annet inspirert av Flatanger historielag som startet med å samle inn dialektord. Lindseth har alltid vært interessert i historie og språk.

- Jeg vokste opp i et miljø som var svært opptatt av dialekt og historie, forteller Lindseth om oppveksten på Strøm i Einvik-kretsen.

I grenda hennes var dialekta brei, og hver grend hadde gjerne sitt særpreg på dialekta. Flatangerdialekta er en kystdialekt som er påvirket av impulser utenfra, noe som kan gjøre at en dialekt får mindre særpreg. Endringene skjer stadig fortere, og Bodil Strøm Lindseth merket det særlig da hun etter en pause på 10-15 år kom tilbake som lærer ved Lauvsnes skole.

Store endringer

- Da jeg kom tilbake, hørte jeg klar forskjell, særlig på ungene fra Lauvsnes og Vik, forteller hun.

Påvirkningene på dialekta er stor i dag. Hun trekker fram venner, media og youtube som viktige påvirkere på hvordan vi snakker.

- Nå får vi informasjon fra nettet og ikke fra de eldre. Gamle ord og uttrykk forsvinner fordi vi ikke bruker dem, sier hun.

Det at arbeidsoppgavene i hverdagen endres, gjør også at vi ikke bruker ord og uttrykk som hører til disse lenger.

Gode tilbakemeldinger

Lindseth har fått mange positive tilbakemeldinger etter at boka kom ut.

- Dette er først og fremst en oppslagsbok, sier Lindseth. Mange er fornøyd med boka, og salget går bra.

Bodil Strøm Lindseth begynte arbeidet med boka for to år siden, og det har blitt en oppslagsbok med en rekke ord og uttrykk fra Flatanger.

En av dem som har lest bokmanus og gitt gode tilbakemeldinger, er «dialektguru» språkforsker Tor Erik Jenstad som sikkert mange husker fra NRK Trøndelag, der han hadde en rekke programmer om trønderske dialektord. Jenstad har hatt en faglig gjennomlesing av boka, som en kvalitetssikring av innholdet.

Selv om arbeidet med boka startet for to år siden, var det en lang pause fram til tidlig i vår da det var planlagt en dialektkveld. Det satte fart i bokarbeidet. Selv om dialektkvelden måtte avlyses på grunn av pandemien, fortsatte Lindseth arbeidet fram til i høst da hun bestemte seg for å sette strek.

- Man føler jo at man aldri er helt ferdig, men jeg er glad jeg bestemte meg for å avslutte nå i høst.

Mye lokalt lesestoff

Boka har en del med grammatikk og forklaringer på skrivemåten av dialektordene, og så er en stor del av boka en ordsamling med dialektord. Disse er skrevet med lokal uttale og forklaring av betydning.

- Jeg har prøvd å skrive mest mulig lydrett, forteller hun.

Dette er den andre boka som er gitt ut på Vik i høst. Tilfeldighetene gjorde at de kom ut samtidig. Uansett har leseglade flatangringer mye å glede seg over i tida som kommer.

Mange har bidratt i arbeidet med boka. Bodil Strøm Lindseth har for eksempel snakket med 16 flatangringer i ulik alder. I tillegg har hun benyttet en rekke skriftlige kilder og sine egne opplevelser med dialekta si. Gode venner har lest korrektur, og hun har også fått hjelp med illustrasjoner og omslagsfoto. Flatanger historielag står som utgiver.