Inger Holmen oppfordrer flatangringene til å delta i Demensaksjonen også i år, selv om helselaget i år ikke kan gå rundt med bøsser på grunn av korona.

Demensaksjon blir digital

Lauvsnes helselag har i alle år gått rundt med bøsser og samlet inn penger til demensaksjonen. Men i år går det ikke. I stedet blir innsamlinga digital.


- Bøsseinnsamlingene har vært veldig vellykkede. Men i år er det ikke lov på grunn av korona. I stedet kan folk sende penger rett inn på konto eller bruke Vipps, sier leder Inger Holmen i Lauvsnes helselag.

Helselaget er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelse, hvor også demensforeninga er med. Siden det ikke er noen egen demensforening i Flatanger, har helselaget tatt på seg oppgaven med å samle inn penger.

Inger Holmen forteller at pengene som samles inn, brukes til forskning på demens. Flere forskere ser det nå som sannsynlig at vi vil kunne knekke demenskoden.

Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn penger slik at dyktige forskere gjøre sitt ytterste for at færre får demens, og for å  hjelpe dem som er rammet til å mestre hverdagen.

Lauvsnes helselag har satt opp plakater på butikker og andre steder, og de oppfordrer folk til å gi et bidrag på konto nr. 4409.69.00039. Merk innbetalingen Demensaksjon 2020.

Folk kan også bruke Vipps 2216, men da år pengene direkte til den sentrale aksjonen.

- Vi ser gjerne at folk benytter kontonummeret. Da får vi registrert pengene gjennom helselaget, slik at vi ser hvor mye penger som kommer inn lokalt, sier Inger Holmen.